Stjerneskinn.com

Hva er vinkelavstand?

Illustrasjonen viser en observatør og to stjerner. Vinkelavstanden mellom stjerne 1 og stjerne 2 er vinkelen d. Denne vinkelen er vinkelen mellom linjene som forbinder observatørens øye med hver av stjernene.

Illustrasjonen viser en observatør og to stjerner. Vinkelavstanden mellom stjerne 1 og stjerne 2 er vinkelen d. Denne vinkelen er vinkelen mellom linjene som forbinder observatørens øye med hver av stjernene.

Se også

På andre språk