Stjerneskinn.com

Asterismer

En asterisme er et stjernemønster som er dannet av stjerner fra ett eller flere stjernebilder, men som ikke regnes som et selvstendig stjernebilde. Karlsvognen er et eksempel på en asterisme. Den er dannet av noen, men ikke alle, stjerner fra Store Bjørn.

Engelsk Norsk Stjerner
Belt of Orion Orions belte δ, ε og ζ Orionis
Big Dipper Karlsvognen α, β, γ, δ, ε, ζ og η Ursae Majoris
Bull of Poniatowski   66, 67, 68 og 70 Ophiuchi
Circlet Diademet γ, θ, ι, λ og κ Piscium
Frederick's Glory   ι, κ, λ og ψ Andromedae
Guards (or Guardians) Vokterne β og γ Ursae Minoris
Head of Cetus Hvalens hode α, γ, ξ2, μ og λ Ceti
Head of Draco Dragens hode β, γ, χ og φ Draconis
Head of Hydra Hydras hode δ, ε, ζ, η, ρ og σ Hydrae
Keystone Hjørnesteinen, Sluttsteinen ε, ζ, η og π Herculis
Kids Killingene ε, ζ og η Aurigae
Little Dipper   β, γ, η, ζ, ε, δ og α Ursae Minoris
Lozenge   = Head of Draco
Milk Dipper Melkeøsen ζ, γ, σ, φ og λ Sagittarii
Plough Karlsvognen α, β, γ, δ, ε, ζ og η Ursae Majoris
Pointers Ledestjernene α og β Ursae Majoris
Sickle Sigden α, η, γ, ζ, μ og ε Leonis
Square of Pegasus Pegasus-kvadratet α, β og γ Pegasi, α Andromedae
Sword of Orion Orions sverd θ og ι Orionis
Teapot Tekannen γ, ε, δ, λ, φ, σ, τ og ζ Sagittarii
Wain (or Charles' Wain) Karlsvognen α, β, γ, δ, ε, ζ og η Ursae Majoris
Water Jar Vannkannen λ, η, κ og ζ Aquarii
Y of Aquarius   = Water Jar

Se også

Merknader

Kilder

  1. Storm Dunlop & Wil Tirion: Bli kjent med stjernehimmelen (2005)
    • (Original) Storm Dunlop & Wil Tirion: How to Identify Night Sky (2002)
  2. Ian Ridpath: Astronomi (2006)
    • (Original) Ian Ridpath: Astronomy (2006)

På andre språk