Stjerneskinn.com

Engelske og norske navn på deep sky-objekter

Hvis du er en tilbakevendende leser, vennligst se rettelsene på bunnen av denne siden.

Hevet skrift (eksempel) er henvisninger til sluttnoter. Legg merke til at kildene omtaler galakser kalt Spindle Galaxy i både Draco og Sextans. Draco og Sextans er stjernebildene. Hvis det i kolonnen for katalognummer står for eksempel "(In Crux)", betyr det at objektet ligger i stjernebildet Crux, som på norsk heter Sydkorset, og at vi ikke har funnet noe katalognummer for objektet. Det betyr IKKE at katalognummeret er "(In Crux)".

Katalognummer Engelsk Norsk
Barnard 33 Horsehead Nebula Hestehodetåken1; 3
M42, NGC 1976 Orion Nebula Oriontåken1; 2; 3
NGC 2264 Cone Nebula Kjegletåken1
M8, NGC 6523 Lagoon Nebula Lagunetåken1; 3
IC 4703 Eagle Nebula Ørnetåken1
M20 Trifid Nebula Trifid-tåken1, Trifidetåken2,
Trifidtåken3
NGC 3372 Carina Nebula Kjølentåken1
NGC 7293 Helix Nebula Spiraltåken1; 2, Helikståken3
M57 Ring Nebula Ringtåken1; 3
M2–9 Twin Jet Nebula Tvillingstråletåken1
HD 44179 Red Rectangle Nebula Det røde rektangelet1
NGC 6543 Cat's Eye Nebula Kattøyetåken1, Katteøyetåken3
CRL 2688 Egg Nebula Eggtåken1
Menzel 3 Ant Nebula Maurtåken1
NGC 6888 Crescent Nebula Sigdtåken1
NGC 2392 Eskimo Nebula Eskimotåken1; 3
NGC 6302 Bug Nebula Sommerfugltåken1
OH231.8+4.2 Calabash Nebula Calabash-tåken1
IRAS 18059-3211 Gomez's Hamburger Nebula Gomez' tåke1
MyCn18 Hourglass Nebula Timeglasståken1
Hen-1357 Stingray Nebula Piggrokketåken1
NGC 6960/95 The Cygnus Loop Cygnus-løkken1
NGC 2736 Vela Supernova Vela-supernova1
M1, NGC 1952 Crab Nebula Krabbetåken1; 3
SN 1572 Tycho's Supernova Tychos supernova1
SN 1680 Cassiopeia A Kassiopeia A1
MEL 25 Hyades Hyadene1; 3
M6, NGC 6405 Butterfly Cluster Sommerfuglhopen1; 3
M44 Beehive Cluster,
alternative names:
Praesepe, Manger
Bikuben1; 3,
alternative navn:
Praesepe1; 2; 3 og Krybben3
M45, NGC 1435 Pleiades Pleiadene1; 3,
alternativt navn:
Syvstjernen3
NGC 4755 Jewel Box Smykkeskrinet1; 3
M33, NGC 598 Triangulum Galaxy Triangulum-galaksen1
M31, NGC 224 Andromeda Galaxy Andromeda-galaksen1,
Andromedagalaksen3
M81, NGC 3031 Bode's Galaxy Bodes galakse1
NGC 3034 Cigar Galaxy Sigargalaksen1
M64, NGC 4826 Black Eye Galaxy Blåveisgalaksen1; 3
M51, NGC 5194,
NGC 5195
Whirlpool Galaxy Malstrømgalaksen1; 3,
Virvelgalaksen2
M101, NGC 5457 Pinwheel Galaxy Pinwheel-galaksen1,
alternativt navn:
Vindmøllegalaksen2
M104, NGC 4594 Sombrero Galaxy Sombrerogalaksen1; 3
M102 (not confirmed),
NGC 5866
Spindle Galaxy (in Draco) Spindelgalaksen1,
NGC 3115 Spindle Galaxy (in Sextans) Tegngalaksen2, Spindelgalaksen3
NGC 4038, NGC 4039 Antennae Galaxies Følehorngalaksene1,
Følehornene3
NGC 4676 The Mice Musene1
ESO 350-G40 Cartwheel Galaxy Vognhjulgalaksen1
PGC 54559 Hoag's Object Hoags objekt1
ESO 97-G13 Circinus Galaxy Circinus-galaksen1
NGC 5128 Centaurus A Centaurus A1
NGC 7742 Fried Egg Galaxy Speileggalaksen1
3C 405 Cygnus A Cygnus A1
  Local Group Den lokale gruppe1
  Sculptor Group,
alternative name:
South Polar Group
Sculptor-gruppen1
  Virgo Cluster,
alternative name:
Virgo I Cluster
Virgo-hopen1, Virgohopen3
Abell S 373 Fornax Cluster Fornax-hopen1, Fornaxhopen3
NGC 6027 and
NGC 6027A–C
Seyfert's Sextet Seyferts sekstett1
Abell 1060 Hydra Cluster Hydra-hopen1
Hickson 92 Stephan's Quintet Stephans kvintett1
Abell 1656 Coma Cluster Coma-hopen1
Abell 2151 Hercules Cluster Herkules-hopen1
M11 Wild Duck Cluster Villandhopen2; 3
M27 Dumbbell Nebula Manualtåken2; 3
NGC 7000 North America Nebula Nord-Amerika-tåken2; 3
Collinder 399 Brocchi's cluster,
alternative name:
Coathanger
Brocchis hop2; 3,
alternativt navn:
Kleshengeren2; 3
M17 Omega Nebula,
alternative name:
Swan Nebula
Omegatåken2; 3,
alternativt navn:
Svanetåken2
NGC 6992, NGC 6960 Veil Nebula Slørtåken2
NGC 2237 Rosette Nebula Rosettetåken2
M97 Owl Nebula Ugletåken3
M63 Sunflower Galaxy Solsikkegalaksen3
NGC 6826 Blinking Planetary Blinketåken3
NGC 7662 Blue Snowball Den blå snøballtåken3
NGC 3242 Ghost of Jupiter Jupiters gjenferd3
NGC 3918 Blue Planetary Den blå planetariske tåken3
NGC 3132 Eight-Burst Nebula Åttetallståken3
IC 2602 Southern Pleiades De sørlige Pleiadene3
(In Crux) Coalsack Nebula Kullsekken3
(In Tucana) Small Magellanic Cloud (SMC) Lille magellanske sky1; 3
(In Dorado) Large Magellanic Cloud (LMC) Store magellanske sky1; 3
NGC 2070 Tarantula Nebula Tarantelltåken3
(In Camelopardalis) Kemble's cascade Kembles kaskade3
NGC 7009 Saturn Nebula Saturntåken3
(In Carina) Keyhole Nøkkelhulltåken3

Noter

Kilder

  1. Rune R. Moen, Lene K. Hoff (oversettere): Universet (2006)
    • (Original) Martin Rees: Universe (2006)
  2. Storm Dunlop & Wil Tirion: Bli kjent med stjernehimmelen (2005)
    • (Original) Storm Dunlop & Wil Tirion: How to Identify Night Sky (2002)
  3. Ian Ridpath: Astronomi (2006)
    • (Original) Ian Ridpath: Astronomy (2006)

Rettelser