Stjerneskinn.com

Adobe Photoshop: Konvertere et fotografi til et maleri

Oppgave: Konvertere (gjøre om) et fotografi eller et annet bilde til et maleri ved hjelp av Adobe Photoshop. Vi gjør oppmerksom på at vårt forslag gir et vellykket resultat med noen bilder, men ikke med alle. Vårt forslag til fremgangsmåte:

 1. Åpne fotografiet i Adobe Photoshop
 2. Gå til menyen Image | Image Size
  • Skaler bildet til maksimum 800 x 600 piksler. Eksperimenter gjerne med forskjellige interpolasjonsteknikker (nearest neighbor, bilinear, bicubic osv.)
 3. Gå til menyen Filter | Filter Gallery
 4. Under gruppen Artistic velger du filteret Poster Edges. Bruk følgende parametere:
  • Edge Thickness: 2
  • Edge Intensity: 1
  • Posterization: 6
 5. Under gruppen Artistic holder du Alt-tasten nede mens du velger filteret Cutout. Da vil Cutout legge seg øverst i listen. Bruk følgende parametere:
  • No. of Levels: 8
  • Edge Simplicity: 0
  • Edge Fidelity: 3
 6. Under gruppen Artistic holder du Alt-tasten nede mens du velger filteret Smudge Stick. Da vil Smudge Stick legge seg øverst i listen. Bruk følgende parametere:
  • Stroke Length: 2
  • Highlight Area: 0
  • Intensity: 10
 7. Klikk på OK
 8. Hvis du ikke er helt fornøyd med resultatet, kan du gjenta prosedyren fra begynnelsen, med det opprinnelige bildet, ikke resultatet, og eksperimentere med forskjellige bildestørrelser og en annen interpolasjonsteknikk i punkt 2.

EksempelOriginalfoto


Etter fremgangsmåten


Etter fremgangsmåten, og deretter gjort lysere

Det tredje bildet er gjort lysere ved bruk av funksjonen "Levels" (Image | Adjustments | Levels), med innstillingen "140" på hvitt input-level.

Kreditering

På andre språk