Stjerneskinn.com

Latinske og norske navn på hav, sjøer, sumper og bukter på Månens forside

Mare Hav
Mare Anguis Slangehavet
Mare Australe Det sørlige hav
Mare Cognito1 Det kjente hav
Mare Crisium Farenes hav
Mare Foecunditatis2 Fruktbarhetens hav
Mare Frigoris Kuldens hav
Mare Humboldtianum Humboldts hav
Mare Humorum Fuktighetens hav
Mare Imbrium Regnhavet
Mare Marginis Randhavet
Mare Nectaris Nektarhavet
Mare Novum Det nye hav
Mare Nubium Skyhavet
Mare Serenitatis Klarhetens hav
Mare Smythii Smyths hav
Mare Spumans Det skummende hav
Mare Tranquillitatis Stillhetens hav
Mare Undarum Bølgehavet
Mare Vaporum Dampenes hav
Oceanus Procellarum Stormenes osean
Lacus Innsjø
Lacus Aestatis Sommerens sjø
Lacus Autumni Høstens sjø
Lacus Mortis Dødens sjø
Lacus Somnorium3 Drømmenes sjø
Lacus Veris Vårens sjø
Palus Sump
Palus Epidemiarium Epidemiens sump
Palus Nebularum Tåkesumpen
Palus Putredinis Forråtnelsens sump
Palus Somni Søvnens sump
Sinus Bukt
Sinus Aestuum Den kokende bukt
Sinus Iridium4 Regnbuebukta/Regnbuebukten
Sinus Medii Sentralbukta/Sentralbukten
Sinus Roris Doggbukta/Doggbukten/Duggbukta/Duggbukten

Kilder

Noter

  1. I andre kilder (se under) kalt Mare Cognitum
  2. I andre kilder (se under) kalt Mare Fecunditatis
  3. I andre kilder (se under) kalt Lacus Somniorum
  4. I andre kilder (se under) kalt Sinus Iridum

Andre kilder