Stjerneskinn.com

Vinkelavstand mellom stjerner

Formelen for å beregne vinkelavstanden d mellom to objekter er

cos d = cos δ1 cos δ2 cos (α2 − α1) + sin δ1 sin δ2

der α1 og α2 er objektenes rektascensjoner og δ1 og δ2 er objektenes deklinasjoner.

Nedenfor er vinkelavstander i grader. J2015.5 betyr at avstandene er for midten av året 2015. Avstandene forandrer seg temmelig langsomt på grunn av stjernenes egenbevegelse (bevegelse i rommet i forhold til vårt solsystem). De er uavhengige av presesjonen. Presesjon er at Jordens rotasjonsakse beskriver en kjegleflate i rommet i løpet av 25 800 år.

Vintertrekanten er en trekant som nesten er likesidet. Sommertrekanten er nesten en likebeint trekant. Pegasuskvadratet er ikke eksakt likesidet. Tabellen viser hvor lange sidene i figurene egentlig er, og dermed hvor mye de avviker fra den tilnærmede geometriske figuren.

Vinkelavstander J2015.5

Vintertrekanten  
Betelgeuse–Sirius 27,1
Sirius–Procyon 25,7
Procyon–Betelgeuse 26,0
Orion & Tyren  
Bellatrix–Aldebaran 15,8
Aldebaran–Alcyone 13,7
Betelgeuse–Rigel 18,6
Tvillingene & Lille Hund  
Procyon–Pollux 22,8
Castor–Pollux 4,5
Løven  
Regulus–Denebola 24,6
Store Bjørn (Karlsvognen) & Lille Bjørn    
Dubhe–Polaris 28,7
Merak–Alkaid 25,6
Dubhe-Alkaid 25.7
Dubhe–Merak 5,4
Merak-Phad 7,9
Phad-Megrez 4,5
Megrez-Dubhe 10,2
Megrez-Alioth 5,4
Alioth-Mizar 4,4
Mizar-Alkaid 6,7
Mizar-Alcor 0,197
Mizar-Alcor = 0°11,8′
Store Bjørn, Oksedriveren & Jomfruen  
Alkaid–Arcturus 30,7
Arcturus–Spica 32,8
Sommertrekanten  
Vega–Altair 34,2
Altair–Deneb 38,0
Deneb–Vega 23,8
Pegasuskvadratet  
Markab–Scheat 12,9
Scheat–Alpheratz 14,2
Alpheratz–Algenib 14,0
Algenib–Markab 16,5

Tabell for vinkelavstand mellom stjerner

  Acher­nar Acrux Adara Alde­baran Alioth Alnair Alni­lam Altair Ant­ares Arc­turus Bella­trix Betel­geuse Can­opus Ca­pella De­neb El­nath Fo­mal­haut Ga­crux Hadar Mia­placi­dus Mi­mosa Pol­lux Pro­cyon Regu­lus Rigel Rigil Ken­taur­us Shaula Siri­us Spica Vega  
Achernar 0,0 58,9 60,8 82,5 173,9 32,8 73,1 95,7 88,9 141,3 78,4 82,9 39,4 112,8 119,5 98,3 39,1 64,9 62,3 44,5 62,7 114,3 94,6 119,9 64,3 61,3 73,5 68,9 111,6 129,6 Achernar
Acrux 58,9 0,0 60,8 117,1 119,2 66,6 94,6 107,3 53,5 85,0 102,6 100,2 45,1 137,4 144,1 122,0 85,6 6,0 11,8 19,8 4,2 106,5 86,6 79,7 90,6 15,6 51,6 73,0 53,0 125,1 Acrux
Adara 60,8 60,8 0,0 57,1 113,1 92,9 34,0 156,5 114,0 115,6 41,9 39,5 24,6 78,5 154,0 61,7 98,3 62,4 72,6 45,0 63,9 58,1 35,6 61,4 32,1 76,0 111,0 12,6 90,3 169,2 Adara
Aldebaran 82,5 117,1 57,1 0,0 93,9 106,7 23,1 125,5 170,0 130,4 15,8 21,4 73,0 30,7 97,0 16,8 93,5 119,3 128,3 98,6 120,6 45,0 46,3 80,1 26,5 131,0 155,8 46,0 133,5 117,9 Aldebaran
Alioth 173,9 119,2 113,1 93,9 0,0 153,1 101,8 90,4 94,2 39,8 96,8 92,0 134,7 64,2 65,7 77,7 146,6 113,2 117,1 131,8 115,7 60,1 79,3 54,4 110,6 118,6 110,3 105,0 67,4 56,5 Alioth
Alnair 32,8 66,6 92,9 106,7 153,1 0,0 103,9 63,6 67,6 123,0 107,7 113,5 69,5 131,7 94,2 123,4 19,8 71,8 62,5 62,9 68,5 146,4 127,4 145,0 95,1 59,2 50,3 101,7 107,2 97,8 Alnair
Alnilam 73,1 94,6 34,0 23,1 101,8 103,9 0,0 145,6 148,0 127,7 8,0 9,8 52,4 47,4 120,1 29,9 97,8 96,4 106,2 77,2 97,9 42,6 31,4 68,8 8,8 109,3 141,7 23,0 116,4 139,9 Alnilam
Altair 95,7 107,3 156,5 125,5 90,4 63,6 145,6 0,0 60,3 81,3 140,6 146,9 132,8 115,2 38,0 128,8 59,2 108,2 96,1 117,7 105,6 143,1 165,6 140,0 141,4 91,9 56,1 162,2 97,9 34,2 Altair
Antares 88,9 53,5 114,0 170,0 94,2 67,6 148,0 60,3 0,0 56,0 155,9 152,1 97,0 158,3 91,7 167,2 82,9 51,7 42,0 71,6 50,2 136,7 130,0 99,9 143,7 39,1 17,3 125,7 45,9 71,7 Antares
Arcturus 141,3 85,0 115,6 130,4 39,8 123,0 127,7 81,3 56,0 0,0 126,8 119,8 122,0 103,0 80,9 113,7 134,1 79,4 79,6 103,1 80,9 87,5 96,8 59,7 135,3 80,2 73,1 116,3 32,8 59,1 Arcturus
Bellatrix 78,4 102,6 41,9 15,8 96,8 107,7 8,0 140,6 155,9 126,8 0,0 7,5 60,4 39,7 112,3 22,3 99,1 104,3 114,2 85,2 105,8 39,6 33,4 70,0 14,8 117,4 149,2 30,4 120,6 131,9 Bellatrix
Betelgeuse 82,9 100,2 39,5 21,4 92,0 113,5 9,8 146,9 152,1 119,8 7,5 0,0 60,4 39,5 115,5 22,3 106,1 101,1 111,9 84,1 103,0 33,2 26,0 62,4 18,6 115,5 149,9 27,1 113,4 132,8 Betelgeuse
Canopus 39,4 45,1 24,6 73,0 134,7 69,5 52,4 132,8 97,0 122,0 60,4 60,4 0,0 99,7 156,5 82,3 78,5 48,9 55,6 25,6 49,1 82,7 60,1 80,5 46,7 58,0 89,5 36,2 90,2 165,9 Canopus
Capella 112,8 137,4 78,5 30,7 64,2 131,7 47,4 115,2 158,3 103,0 39,7 39,5 99,7 0,0 78,2 17,5 113,9 136,4 148,7 123,4 139,2 34,2 51,1 69,6 54,2 152,9 170,6 65,8 120,1 93,3 Capella
Deneb 119,5 144,1 154,0 97,0 65,7 94,2 120,1 38,0 91,7 80,9 112,3 115,5 156,5 78,2 0,0 93,8 81,1 143,4 132,4 155,2 141,5 105,6 127,6 119,5 122,2 128,6 92,6 142,5 111,3 23,8 Deneb
Elnath 98,3 122,0 61,7 16,8 77,7 123,4 29,9 128,8 167,2 113,7 22,3 22,3 82,3 17,5 93,8 0,0 109,4 122,4 133,8 106,4 124,6 30,5 39,2 67,3 36,9 137,5 171,4 49,2 121,3 110,6 Elnath
Fomalhaut 39,1 85,6 98,3 93,5 146,6 19,8 97,8 59,2 82,9 134,1 99,1 106,1 78,5 113,9 81,1 109,4 0,0 91,0 82,3 78,9 87,8 138,1 127,3 159,0 89,6 79,0 66,0 103,5 125,9 91,4 Fomalhaut
Gacrux 64,9 6,0 62,4 119,3 113,2 71,8 96,4 108,2 51,7 79,4 104,3 101,1 48,9 136,4 143,4 122,4 91,0 0,0 12,4 24,5 3,4 104,0 85,3 75,1 93,2 16,8 52,1 74,1 47,1 122,5 Gacrux
Hadar 62,3 11,8 72,6 128,3 117,1 62,5 106,2 96,1 42,0 79,6 114,2 111,9 55,6 148,7 132,4 133,8 82,3 12,4 0,0 30,0 9,5 116,3 97,6 86,0 101,9 4,4 40,1 84,8 49,7 113,7 Hadar
Miaplacidus 44,5 19,8 45,0 98,6 131,8 62,9 77,2 117,7 71,6 103,1 85,2 84,1 25,6 123,4 155,2 106,4 78,9 24,5 30,0 0,0 24,0 99,0 76,6 82,2 72,1 32,5 66,0 57,7 70,4 142,9 Miaplacidus
Mimosa 62,7 4,2 63,9 120,6 115,7 68,5 97,9 105,6 50,2 80,9 105,8 103,0 49,1 139,2 141,5 124,6 87,8 3,4 9,5 24,0 0,0 107,1 88,1 78,5 94,3 13,8 49,6 75,9 49,0 121,5 Mimosa
Pollux 114,3 106,5 58,1 45,0 60,1 146,4 42,6 143,1 136,7 87,5 39,6 33,2 82,7 34,2 105,6 30,5 138,1 104,0 116,3 99,0 107,1 0,0 22,8 37,0 51,4 120,7 151,0 47,1 90,9 111,3 Pollux
Procyon 94,6 86,6 35,6 46,3 79,3 127,4 31,4 165,6 130,0 96,8 33,4 26,0 60,1 51,1 127,6 39,2 127,3 85,3 97,6 76,6 88,1 22,8 0,0 37,4 38,5 101,9 137,1 25,7 87,6 133,7 Procyon
Regulus 119,9 79,7 61,4 80,1 54,4 145,0 68,8 140,0 99,9 59,7 70,0 62,4 80,5 69,6 119,5 67,3 159,0 75,1 86,0 82,2 78,5 37,0 37,4 0,0 75,8 90,0 114,1 57,8 54,1 109,3 Regulus
Rigel 64,3 90,6 32,1 26,5 110,6 95,1 8,8 141,4 143,7 135,3 14,8 18,6 46,7 54,2 122,2 36,9 89,6 93,2 101,9 72,1 94,3 51,4 38,5 75,8 0,0 104,6 134,5 23,7 119,8 144,2 Rigel
Rigil Kentaurus 61,3 15,6 76,0 131,0 118,6 59,2 109,3 91,9 39,1 80,2 117,4 115,5 58,0 152,9 128,6 137,5 79,0 16,8 4,4 32,5 13,8 120,7 101,9 90,0 104,6 0,0 36,0 88,4 51,5 110,7 Rigil Kentaurus
Shaula 73,5 51,6 111,0 155,8 110,3 50,3 141,7 56,1 17,3 73,1 149,2 149,9 89,5 170,6 92,6 171,4 66,0 52,1 40,1 66,0 49,6 151,0 137,1 114,1 134,5 36,0 0,0 123,6 61,1 77,3 Shaula
Sirius 68,9 73,0 12,6 46,0 105,0 101,7 23,0 162,2 125,7 116,3 30,4 27,1 36,2 65,8 142,5 49,2 103,5 74,1 84,8 57,7 75,9 47,1 25,7 57,8 23,7 88,4 123,6 0,0 96,2 157,9 Sirius
Spica 111,6 53,0 90,3 133,5 67,4 107,2 116,4 97,9 45,9 32,8 120,6 113,4 90,2 120,1 111,3 121,3 125,9 47,1 49,7 70,4 49,0 90,9 87,6 54,1 119,8 51,5 61,1 96,2 0,0 87,8 Spica
Vega 129,6 125,1 169,2 117,9 56,5 97,8 139,9 34,2 71,7 59,1 131,9 132,8 165,9 93,3 23,8 110,6 91,4 122,5 113,7 142,9 121,5 111,3 133,7 109,3 144,2 110,7 77,3 157,9 87,8 0,0 Vega
  Acher­nar Acrux Adara Alde­baran Alioth Alnair Alni­lam Altair Ant­ares Arc­turus Bella­trix Betel­geuse Can­opus Ca­pella De­neb El­nath Fo­mal­haut Ga­crux Hadar Mia­placi­dus Mi­mosa Pol­lux Pro­cyon Regu­lus Rigel Rigil Ken­taur­us Shaula Siri­us Spica Vega  

Kilder

Se også

På andre språk