Stjerneskinn.com

Enstavelsesord med mange bokstaver

For moro skyld tar vi med denne listen med noen lange enstavelsesord. Ordene har bare en stavelse, men har den uvanlige egenskapen at de inneholder temmelig mange bokstaver.

9 bokstaver

8 bokstaver

7 bokstaver

Se også

Kilder

Readme fra kilden