Stjerneskinn.com

Horners metode

Horners metode går ut på følgende omskriving:

Dette prinsippet kan også skrives baklengs.

Kilder

På andre språk