Stjerneskinn.com

Horners metode

Horners metode går ud på følgende omskrivning:

Dette princip kan også skrives bagvendt.

Kilder

På andre sprog