Stjerneskinn.com

Horners metod

Horners metod utgörs av följande omskrivning:

Denna princip kan också skrives baklänges.

Källor

På andra språk