Stjerneskinn.com

Adobe Photoshop: Konvertere et fotografi til et maleri

Opgave: Konvertere (gøre om) et fotografi eller et andet billede til et maleri ved hjælp av Adobe Photoshop. Vi gør opmærksom på at vores forslag gir et vellykket resultat med nogle billeder, men ikke med alle. Vores forslag til fremgangsmåde:
 1. Åbne fotografiet i Adobe Photoshop
 2. Gå til menuen Image | Image Size
  • Skaler billedet til maksimum 800 x 600 pixels. Eksperimenter gerne med forskellige interpolationsteknikker (nearest neighbor, bilinear, bicubic osv.)
 3. Gå til menuen Filter | Filter Gallery
 4. Under gruppen Artistic vælger du filteret Poster Edges. Brug følgende parametre:
  • Edge Thickness: 2
  • Edge Intensity: 1
  • Posterization: 6
 5. Under gruppen Artistic holder du Alt-tasten nede mens du vælger filteret Cutout. Da vil Cutout lægge sig øverst i listen. Brug følgende parametre:
  • No. of Levels: 8
  • Edge Simplicity: 0
  • Edge Fidelity: 3
 6. Under gruppen Artistic holder du Alt-tasten nede mens du vælger filteret Smudge Stick. Da vil Smudge Stick lægge sig øverst i listen. Brug følgende parametre:
  • Stroke Length: 2
  • Highlight Area: 0
  • Intensity: 10
 7. Klik på OK

Hvis du ikke er helt tilfreds med resultatet, kan du repetere proceduren fra begyndelsen, med det oprindelige billede, ikke resultatet, og eksperimentere med forskellige billedstørrelser og en anden interpolationsteknik i punkt 2.

På andre sprog