Stjerneskinn.com

Adobe Photoshop: Konvertera ett fotografi till ett måleri

Uppgift: Konvertera (göra om) ett fotografi eller en annan bild till ett måleri vid hjälp av Adobe Photoshop. Vi gör uppmärksam på at vårt förslag gir ett lyckad resultat med några bilder, men inte med alla. Vårt förslag till tillvägagångssätt:
 1. Öppna fotografiet i Adobe Photoshop
 2. Gå till menyn Image | Image Size
  • Ändra bildens störelse till maximum 800 x 600 pixlar. Experimentera gärna med olika interpolationstekniker (nearest neighbor, bilinear, bicubic osv.)
 3. Gå till menyn Filter | Filter Gallery
 4. Under gruppen Artistic väljer du filtret Poster Edges. Bruk följande parameter:
  • Edge Thickness: 2
  • Edge Intensity: 1
  • Posterization: 6
 5. Under gruppen Artistic håller du Alt-tangenten nere mens du väljer filteret Cutout. Da vill Cutout lägga sig överst i listen. Bruk följande parameter:
  • No. of Levels: 8
  • Edge Simplicity: 0
  • Edge Fidelity: 3
 6. Under gruppen Artistic håller du Alt-tangenten nere mens du väljer filteret Smudge Stick. Da vill Smudge Stick lägga sig överst i listen. Bruk följande parameter:
  • Stroke Length: 2
  • Highlight Area: 0
  • Intensity: 10
 7. Klicka på OK.

Om du inte är helt nöjd med resultatet, kan du upprepa proceduren från början, med den ursprungliga bilden, inte resultatet, och experimentera med olika bildstörelser och en annan interpolationsteknik i punkt 2.

På andra språk