Stjerneskinn.com

Vad är vinkelavstånd?

Illustrationen visar en observatör och två stjärnor. Vinkelavståndet mellan stjärna 1 och stjärna 2 är vinkeln d. Denna vinkel är vinkeln mellan linjerna som förbinder betraktarens öga med var och en av stjärnorna.

Illustrationen visar en observatör och två stjärnor. Vinkelavståndet mellan stjärna 1 och stjärna 2 är vinkeln d. Denna vinkel är vinkeln mellan linjerna som förbinder betraktarens öga med var och en av stjärnorna.

På andra språk