Stjerneskinn.com

Fakta om datum för påsk

När är det påsk?

Andra fakta

Upprepning av påskdatumet

Följande tabell gäller perioden 1901–2200. Under den perioden inträffar 139 år som har samma påskdatum som året 11 år senare.

Antal år fram till
nästa gång
med samma
påskdatum
Antal
händelser
11139
6224
521
7319
4617
5717
615
6814
7911
357
844
1413
1522
512
632
952
4511

Grafisk representation

Diagrammet visar fördelningen av antalet år tills påskdatumet upprepas. Exempel: I nästan hälften av fallen är det 11 år till nästa gång med samma påskdatum. För perioden 1901–2200

Vilken vecka påsken är i

Åren 1901–2200

Vecka Frekvens
12 30
13 74
14 69
15 73
16 54

Lista över datum för påsk

Den första raden i tabellens första kolumn betyder följande:

1901Apr. 7 14−57+11
1902Mar.30 13−68+73
1903Apr.12 15−35+11
1904Apr. 3 13−68+79
1905Apr.23 16−57+11
1906Apr.15 15−6+73
1907Mar.31 13−35+11
1908Apr.19 16−68+73
1909Apr.11 14−57+62
1910Mar.27 12−46+11
1911Apr.16 15−35+11
1912Apr. 7 14−11+73
1913Mar.23 12−57+95
1914Apr.12 15−11+11
1915Apr. 4 13−57+5
1916Apr.23 16−11+84
1917Apr. 8 14−57+11
1918Mar.31 13−11+11
1919Apr.20 16−57+5
1920Apr. 4 14−5+6
1921Mar.27 12−11+11
1922Apr.16 15−11+11
1923Apr. 1 13−35+11
1924Apr.20 16−5+6
1925Apr.12 15−11+11
1926Apr. 4 13−6+73
1927Apr.17 15−35+11
1928Apr. 8 14−11+79
1929Mar.31 13−11+62
1930Apr.20 16−6+73
1931Apr. 5 14−35+11
1932Mar.27 12−11+73
1933Apr.16 15−11+62
1934Apr. 1 13−11+11
1935Apr.21 16−46+11
1936Apr.12 15−11+62
1937Mar.28 12−57+11
1938Apr.17 15−11+11
1939Apr. 9 14−57+5
1940Mar.24 12−141+451
1941Apr.13 15−57+11
1942Apr. 5 14−11+11
1943Apr.25 16−57+95
1944Apr. 9 14−5+6
1945Apr. 1 13−11+11
1946Apr.21 16−11+11
1947Apr. 6 14−57+11
1948Mar.28 13−11+79
1949Apr.17 15−11+11
1950Apr. 9 14−6+73
1951Mar.25 12−57+84
1952Apr.13 15−11+79
1953Apr. 5 14−11+62
1954Apr.18 15−57+11
1955Apr.10 14−57+11
1956Apr. 1 13−11+62
1957Apr.21 16−11+62
1958Apr. 6 14−11+11
1959Mar.29 13−68+5
1960Apr.17 15−11+62
1961Apr. 2 13−62+11
1962Apr.22 16−130+11
1963Apr.14 15−68+5
1964Mar.29 13−5+6
1965Apr.18 15−11+11
1966Apr.10 14−11+11
1967Mar.26 12−130+11
1968Apr.14 15−5+6
1969Apr. 6 14−11+11
1970Mar.29 13−6+73
1971Apr.11 14−62+11
1972Apr. 2 13−11+79
1973Apr.22 16−11+11
1974Apr.14 15−6+73
1975Mar.30 13−73+11
1976Apr.18 16−11+73
1977Apr.10 14−11+62
1978Mar.26 12−11+11
1979Apr.15 15−73+11
1980Apr. 6 14−11+62
1981Apr.19 16−73+6
1982Apr.11 14−11+11
1983Apr. 3 13−79+5
1984Apr.22 16−11+73
1985Apr. 7 14−73+11
1986Mar.30 13−11+11
1987Apr.19 16−6+5
1988Apr. 3 13−5+6
1989Mar.26 12−11+73
1990Apr.15 15−11+11
1991Mar.31 13−62+11
1992Apr.19 16−5+79
1993Apr.11 14−11+11
1994Apr. 3 13−6+73
1995Apr.16 15−62+11
1996Apr. 7 14−11+79
1997Mar.30 13−11+62
1998Apr.12 15−62+11
1999Apr. 4 13−73+11
2000Apr.23 16−84+79
2001Apr.15 15−11+62
2002Mar.31 13−11+11
2003Apr.20 16−73+11
2004Apr.11 15−11+62
2005Mar.27 12−73+11
2006Apr.16 15−11+11
2007Apr. 8 14−79+5
2008Mar.23 12−95+152
2009Apr.12 15−11+11
2010Apr. 4 13−11+11
2011Apr.24 16−152+84
2012Apr. 8 14−5+79
2013Mar.31 13−11+11
2014Apr.20 16−11+11
2015Apr. 5 14−62+11
2016Mar.27 12−11+141
2017Apr.16 15−11+11
2018Apr. 1 13−62+11
2019Apr.21 16−62+11
2020Apr.12 15−11+73
2021Apr. 4 13−11+62
2022Apr.17 15−62+11
2023Apr. 9 14−73+11
2024Mar.31 13−11+62
2025Apr.20 16−11+62
2026Apr. 5 14−11+11
2027Mar.28 12−79+5
2028Apr.16 15−11+62
2029Apr. 1 13−11+11
2030Apr.21 16−11+11
2031Apr.13 15−79+5
2032Mar.28 13−5+68
2033Apr.17 15−11+11
2034Apr. 9 14−11+11
2035Mar.25 12−84+11
2036Apr.13 15−5+68
2037Apr. 5 14−11+11
2038Apr.25 16−95+152
2039Apr.10 14−62+11
2040Apr. 1 13−11+68
2041Apr.21 16−11+11
2042Apr. 6 14−62+11
2043Mar.29 13−73+11
2044Apr.17 15−11+57
2045Apr. 9 14−11+57
2046Mar.25 12−11+57
2047Apr.14 15−73+11
2048Apr. 5 14−11+57
2049Apr.18 15−73+6
2050Apr.10 14−11+11
2051Apr. 2 13−79+5
2052Apr.21 16−11+57
2053Apr. 6 14−11+11
2054Mar.29 13−11+11
2055Apr.18 15−6+5
2056Apr. 2 13−5+57
2057Apr.22 16−73+11
2058Apr.14 15−11+11
2059Mar.30 13−62+11
2060Apr.18 16−5+46
2061Apr.10 14−11+11
2062Mar.26 12−73+11
2063Apr.15 15−62+11
2064Apr. 6 14−11+46
2065Mar.29 13−11+46
2066Apr.11 14−62+11
2067Apr. 3 13−73+11
2068Apr.22 16−11+46
2069Apr.14 15−11+46
2070Mar.30 13−11+11
2071Apr.19 16−79+5
2072Apr.10 14−11+35
2073Mar.26 12−11+11
2074Apr.15 15−11+11
2075Apr. 7 14−79+5
2076Apr.19 16−5+6
2077Apr.11 14−11+11
2078Apr. 3 13−11+11
2079Apr.23 16−79+73
2080Apr. 7 14−5+57
2081Mar.30 13−11+11
2082Apr.19 16−6+51
2083Apr. 4 13−62+11
2084Mar.26 12−11+35
2085Apr.15 15−11+11
2086Mar.31 13−62+11
2087Apr.20 16−62+11
2088Apr.11 15−11+35
2089Apr. 3 13−11+46
2090Apr.16 15−62+57
2091Apr. 8 14−79+68
2092Mar.30 13−11+35
2093Apr.12 15−73+6
2094Apr. 4 13−11+57
2095Apr.24 16−84+68
2096Apr.15 15−11+35
2097Mar.31 13−11+46
2098Apr.20 16−11+57
2099Apr.12 15−6+51
2100Mar.28 12−68+79
2101Apr.17 15−57+11
2102Apr. 9 14−57+73
2103Mar.25 12−57+84
2104Apr.13 15−68+79
2105Apr. 5 14−57+62
2106Apr.18 15−46+11
2107Apr.10 14−35+11
2108Apr. 1 13−68+62
2109Apr.21 16−57+62
2110Apr. 6 14−46+11
2111Mar.29 13−46+5
2112Apr.17 15−11+62
2113Apr. 2 13−57+11
2114Apr.22 16−46+11
2115Apr.14 15−46+5
2116Mar.29 13−5+6
2117Apr.18 15−11+11
2118Apr.10 14−11+11
2119Mar.26 12−35+11
2120Apr.14 15−5+6
2121Apr. 6 14−11+11
2122Mar.29 13−6+73
2123Apr.11 14−35+11
2124Apr. 2 13−11+141
2125Apr.22 16−11+11
2126Apr.14 15−6+73
2127Mar.30 13−35+11
2128Apr.18 16−11+141
2129Apr.10 14−11+62
2130Mar.26 12−11+11
2131Apr.15 15−35+11
2132Apr. 6 14−11+62
2133Apr.19 16−51+6
2134Apr.11 14−11+11
2135Apr. 3 13−46+5
2136Apr.22 16−11+68
2137Apr. 7 14−57+11
2138Mar.30 13−11+11
2139Apr.19 16−6+5
2140Apr. 3 13−5+6
2141Mar.26 12−11+68
2142Apr.15 15−11+11
2143Mar.31 13−46+11
2144Apr.19 16−5+57
2145Apr.11 14−11+11
2146Apr. 3 13−6+57
2147Apr.16 15−57+11
2148Apr. 7 14−11+57
2149Mar.30 13−11+57
2150Apr.12 15−51+11
2151Apr. 4 13−57+11
2152Apr.23 16−73+68
2153Apr.15 15−11+57
2154Mar.31 13−11+11
2155Apr.20 16−57+11
2156Apr.11 15−11+46
2157Mar.27 12−141+11
2158Apr.16 15−11+11
2159Apr. 8 14−68+5
2160Mar.23 12−152+68
2161Apr.12 15−11+11
2162Apr. 4 13−11+11
2163Apr.24 16−68+68
2164Apr. 8 14−5+63
2165Mar.31 13−11+11
2166Apr.20 16−11+11
2167Apr. 5 14−62+11
2168Mar.27 12−11+46
2169Apr.16 15−11+11
2170Apr. 1 13−62+11
2171Apr.21 16−62+11
2172Apr.12 15−11+46
2173Apr. 4 13−11+46
2174Apr.17 15−62+11
2175Apr. 9 14−73+11
2176Mar.31 13−11+35
2177Apr.20 16−11+46
2178Apr. 5 14−11+11
2179Mar.28 12−79+5
2180Apr.16 15−11+35
2181Apr. 1 13−11+11
2182Apr.21 16−11+11
2183Apr.13 15−79+5
2184Mar.28 13−5+63
2185Apr.17 15−11+11
2186Apr. 9 14−11+11
2187Mar.25 12−84+11
2188Apr.13 15−5+57
2189Apr. 5 14−11+46
2190Apr.25 16−152+68
2191Apr.10 14−62+68
2192Apr. 1 13−11+46
2193Apr.21 16−11+46
2194Apr. 6 14−62+6
2195Mar.29 13−73+68
2196Apr.17 15−11+46
2197Apr. 9 14−11+46
2198Mar.25 12−11+57
2199Apr.14 15−73+68
2200Apr. 6 14−6+62

Källor

På andra språk