Stjerneskinn.com

Fakta om datoer for påske

Når er det påske?

Andre fakta

Gjentagelse av påskedatoen

Følgende tabell gjelder for perioden 1901–2200. I den perioden forekommer 139 år som har samme påskedato som året 11 år senere.

Antall år til
neste gang
med samme
påskedato
Antall
forekomster
11139
6224
521
7319
4617
5717
615
6814
7911
357
844
1413
1522
512
632
952
4511

Grafisk fremstilling

Diagrammet viser fordelingen av antall år til påskedatoen gjentar seg. Eksempel: I nesten halvparten av tilfellene er det 11 år til neste gang med samme påskedato. For perioden 1901–2200

Hvilken uke påsken er i

Årene 1901–2200

Uke Hyppighet
12 30
13 74
14 69
15 73
16 54

Liste over datoer for påske

Første linje i første spalte i tabellen betyr følgende:

1901Apr. 7 14−57+11
1902Mar.30 13−68+73
1903Apr.12 15−35+11
1904Apr. 3 13−68+79
1905Apr.23 16−57+11
1906Apr.15 15−6+73
1907Mar.31 13−35+11
1908Apr.19 16−68+73
1909Apr.11 14−57+62
1910Mar.27 12−46+11
1911Apr.16 15−35+11
1912Apr. 7 14−11+73
1913Mar.23 12−57+95
1914Apr.12 15−11+11
1915Apr. 4 13−57+5
1916Apr.23 16−11+84
1917Apr. 8 14−57+11
1918Mar.31 13−11+11
1919Apr.20 16−57+5
1920Apr. 4 14−5+6
1921Mar.27 12−11+11
1922Apr.16 15−11+11
1923Apr. 1 13−35+11
1924Apr.20 16−5+6
1925Apr.12 15−11+11
1926Apr. 4 13−6+73
1927Apr.17 15−35+11
1928Apr. 8 14−11+79
1929Mar.31 13−11+62
1930Apr.20 16−6+73
1931Apr. 5 14−35+11
1932Mar.27 12−11+73
1933Apr.16 15−11+62
1934Apr. 1 13−11+11
1935Apr.21 16−46+11
1936Apr.12 15−11+62
1937Mar.28 12−57+11
1938Apr.17 15−11+11
1939Apr. 9 14−57+5
1940Mar.24 12−141+451
1941Apr.13 15−57+11
1942Apr. 5 14−11+11
1943Apr.25 16−57+95
1944Apr. 9 14−5+6
1945Apr. 1 13−11+11
1946Apr.21 16−11+11
1947Apr. 6 14−57+11
1948Mar.28 13−11+79
1949Apr.17 15−11+11
1950Apr. 9 14−6+73
1951Mar.25 12−57+84
1952Apr.13 15−11+79
1953Apr. 5 14−11+62
1954Apr.18 15−57+11
1955Apr.10 14−57+11
1956Apr. 1 13−11+62
1957Apr.21 16−11+62
1958Apr. 6 14−11+11
1959Mar.29 13−68+5
1960Apr.17 15−11+62
1961Apr. 2 13−62+11
1962Apr.22 16−130+11
1963Apr.14 15−68+5
1964Mar.29 13−5+6
1965Apr.18 15−11+11
1966Apr.10 14−11+11
1967Mar.26 12−130+11
1968Apr.14 15−5+6
1969Apr. 6 14−11+11
1970Mar.29 13−6+73
1971Apr.11 14−62+11
1972Apr. 2 13−11+79
1973Apr.22 16−11+11
1974Apr.14 15−6+73
1975Mar.30 13−73+11
1976Apr.18 16−11+73
1977Apr.10 14−11+62
1978Mar.26 12−11+11
1979Apr.15 15−73+11
1980Apr. 6 14−11+62
1981Apr.19 16−73+6
1982Apr.11 14−11+11
1983Apr. 3 13−79+5
1984Apr.22 16−11+73
1985Apr. 7 14−73+11
1986Mar.30 13−11+11
1987Apr.19 16−6+5
1988Apr. 3 13−5+6
1989Mar.26 12−11+73
1990Apr.15 15−11+11
1991Mar.31 13−62+11
1992Apr.19 16−5+79
1993Apr.11 14−11+11
1994Apr. 3 13−6+73
1995Apr.16 15−62+11
1996Apr. 7 14−11+79
1997Mar.30 13−11+62
1998Apr.12 15−62+11
1999Apr. 4 13−73+11
2000Apr.23 16−84+79
2001Apr.15 15−11+62
2002Mar.31 13−11+11
2003Apr.20 16−73+11
2004Apr.11 15−11+62
2005Mar.27 12−73+11
2006Apr.16 15−11+11
2007Apr. 8 14−79+5
2008Mar.23 12−95+152
2009Apr.12 15−11+11
2010Apr. 4 13−11+11
2011Apr.24 16−152+84
2012Apr. 8 14−5+79
2013Mar.31 13−11+11
2014Apr.20 16−11+11
2015Apr. 5 14−62+11
2016Mar.27 12−11+141
2017Apr.16 15−11+11
2018Apr. 1 13−62+11
2019Apr.21 16−62+11
2020Apr.12 15−11+73
2021Apr. 4 13−11+62
2022Apr.17 15−62+11
2023Apr. 9 14−73+11
2024Mar.31 13−11+62
2025Apr.20 16−11+62
2026Apr. 5 14−11+11
2027Mar.28 12−79+5
2028Apr.16 15−11+62
2029Apr. 1 13−11+11
2030Apr.21 16−11+11
2031Apr.13 15−79+5
2032Mar.28 13−5+68
2033Apr.17 15−11+11
2034Apr. 9 14−11+11
2035Mar.25 12−84+11
2036Apr.13 15−5+68
2037Apr. 5 14−11+11
2038Apr.25 16−95+152
2039Apr.10 14−62+11
2040Apr. 1 13−11+68
2041Apr.21 16−11+11
2042Apr. 6 14−62+11
2043Mar.29 13−73+11
2044Apr.17 15−11+57
2045Apr. 9 14−11+57
2046Mar.25 12−11+57
2047Apr.14 15−73+11
2048Apr. 5 14−11+57
2049Apr.18 15−73+6
2050Apr.10 14−11+11
2051Apr. 2 13−79+5
2052Apr.21 16−11+57
2053Apr. 6 14−11+11
2054Mar.29 13−11+11
2055Apr.18 15−6+5
2056Apr. 2 13−5+57
2057Apr.22 16−73+11
2058Apr.14 15−11+11
2059Mar.30 13−62+11
2060Apr.18 16−5+46
2061Apr.10 14−11+11
2062Mar.26 12−73+11
2063Apr.15 15−62+11
2064Apr. 6 14−11+46
2065Mar.29 13−11+46
2066Apr.11 14−62+11
2067Apr. 3 13−73+11
2068Apr.22 16−11+46
2069Apr.14 15−11+46
2070Mar.30 13−11+11
2071Apr.19 16−79+5
2072Apr.10 14−11+35
2073Mar.26 12−11+11
2074Apr.15 15−11+11
2075Apr. 7 14−79+5
2076Apr.19 16−5+6
2077Apr.11 14−11+11
2078Apr. 3 13−11+11
2079Apr.23 16−79+73
2080Apr. 7 14−5+57
2081Mar.30 13−11+11
2082Apr.19 16−6+51
2083Apr. 4 13−62+11
2084Mar.26 12−11+35
2085Apr.15 15−11+11
2086Mar.31 13−62+11
2087Apr.20 16−62+11
2088Apr.11 15−11+35
2089Apr. 3 13−11+46
2090Apr.16 15−62+57
2091Apr. 8 14−79+68
2092Mar.30 13−11+35
2093Apr.12 15−73+6
2094Apr. 4 13−11+57
2095Apr.24 16−84+68
2096Apr.15 15−11+35
2097Mar.31 13−11+46
2098Apr.20 16−11+57
2099Apr.12 15−6+51
2100Mar.28 12−68+79
2101Apr.17 15−57+11
2102Apr. 9 14−57+73
2103Mar.25 12−57+84
2104Apr.13 15−68+79
2105Apr. 5 14−57+62
2106Apr.18 15−46+11
2107Apr.10 14−35+11
2108Apr. 1 13−68+62
2109Apr.21 16−57+62
2110Apr. 6 14−46+11
2111Mar.29 13−46+5
2112Apr.17 15−11+62
2113Apr. 2 13−57+11
2114Apr.22 16−46+11
2115Apr.14 15−46+5
2116Mar.29 13−5+6
2117Apr.18 15−11+11
2118Apr.10 14−11+11
2119Mar.26 12−35+11
2120Apr.14 15−5+6
2121Apr. 6 14−11+11
2122Mar.29 13−6+73
2123Apr.11 14−35+11
2124Apr. 2 13−11+141
2125Apr.22 16−11+11
2126Apr.14 15−6+73
2127Mar.30 13−35+11
2128Apr.18 16−11+141
2129Apr.10 14−11+62
2130Mar.26 12−11+11
2131Apr.15 15−35+11
2132Apr. 6 14−11+62
2133Apr.19 16−51+6
2134Apr.11 14−11+11
2135Apr. 3 13−46+5
2136Apr.22 16−11+68
2137Apr. 7 14−57+11
2138Mar.30 13−11+11
2139Apr.19 16−6+5
2140Apr. 3 13−5+6
2141Mar.26 12−11+68
2142Apr.15 15−11+11
2143Mar.31 13−46+11
2144Apr.19 16−5+57
2145Apr.11 14−11+11
2146Apr. 3 13−6+57
2147Apr.16 15−57+11
2148Apr. 7 14−11+57
2149Mar.30 13−11+57
2150Apr.12 15−51+11
2151Apr. 4 13−57+11
2152Apr.23 16−73+68
2153Apr.15 15−11+57
2154Mar.31 13−11+11
2155Apr.20 16−57+11
2156Apr.11 15−11+46
2157Mar.27 12−141+11
2158Apr.16 15−11+11
2159Apr. 8 14−68+5
2160Mar.23 12−152+68
2161Apr.12 15−11+11
2162Apr. 4 13−11+11
2163Apr.24 16−68+68
2164Apr. 8 14−5+63
2165Mar.31 13−11+11
2166Apr.20 16−11+11
2167Apr. 5 14−62+11
2168Mar.27 12−11+46
2169Apr.16 15−11+11
2170Apr. 1 13−62+11
2171Apr.21 16−62+11
2172Apr.12 15−11+46
2173Apr. 4 13−11+46
2174Apr.17 15−62+11
2175Apr. 9 14−73+11
2176Mar.31 13−11+35
2177Apr.20 16−11+46
2178Apr. 5 14−11+11
2179Mar.28 12−79+5
2180Apr.16 15−11+35
2181Apr. 1 13−11+11
2182Apr.21 16−11+11
2183Apr.13 15−79+5
2184Mar.28 13−5+63
2185Apr.17 15−11+11
2186Apr. 9 14−11+11
2187Mar.25 12−84+11
2188Apr.13 15−5+57
2189Apr. 5 14−11+46
2190Apr.25 16−152+68
2191Apr.10 14−62+68
2192Apr. 1 13−11+46
2193Apr.21 16−11+46
2194Apr. 6 14−62+6
2195Mar.29 13−73+68
2196Apr.17 15−11+46
2197Apr. 9 14−11+46
2198Mar.25 12−11+57
2199Apr.14 15−73+68
2200Apr. 6 14−6+62

Påsken et år i forhold til neste år

Tabellen gjelder for en periode på 5 700 000 år.

Datoene i kolonnen til venstre refererer til et hvilket som helst år. Datoene i raden nær toppen refererer til året etter året som de førstnevnte datoene refererer til. Tallene viser hvor mange ganger et år med påske en viss dato etterfølges av et år med påske en viss dato.

Eksempel: Tabellen viser at på 5 700 000 år forekommer det 20 900 år med påske 6. april etterfulgt av et år med påske 22. mars. Tallet (20 900) står i kolonnen for 22. mars og raden for 6. april.

Neste år
Mar.
22
Mar.
23
Mar.
24
Mar.
25
Mar.
26
Mar.
27
Mar.
28
Mar.
29
Mar.
30
Mar.
31
Apr.
1
Apr.
2
Apr.
3
Apr.
4
Apr.
5
Apr.
6
Apr.
7
Apr.
8
Apr.
9
Apr.
10
Apr.
11
Apr.
12
Apr.
13
Apr.
14
Apr.
15
Apr.
16
Apr.
17
Apr.
18
Apr.
19
Apr.
20
Apr.
21
Apr.
22
Apr.
23
Apr.
24
Apr.
25
Et årMar. 22 000 000 000 000 000 000 07 12520 425 000 000 000 000 00Mar. 22 Et år
Mar. 230 000 000 000 000 000 000 012 350 41 8000 000 000 000 000 Mar. 23
Mar. 240 000 000 000 000 000 000 0019 950 61 2750 000 000 000 00Mar. 24
Mar. 250 000 000 000 000 000 000 000 26 60083 600 000 000 000 00Mar. 25
Mar. 260 000 000 000 000 000 000 000 030 875 102 1250 000 000 000 Mar. 26
Mar. 270000000000000000001 0750000042 750121 475000000000Mar. 27
Mar. 2800000000000000000047721 5000000042 748121 47500000000Mar. 28
Mar. 29000000000000000000037521 1770000049 500121 7980000000Mar. 29
Mar. 300000000000000000000032522 0000000042 900124 300000000Mar. 30
Mar. 3100000000000000000000035021 1770000046 200121 79800000Mar. 31
Apr. 10 000 000 000 000 000 000 000 35022 000 000 0046 200 124 3000 000 Apr. 1
Apr. 20 05 85019 673 000 000 000 000 000 000 032521 177 000 0037 050 102 1250 00Apr. 2
Apr. 30 0013 875 39 7750 000 000 000 000 000 000 37521 500 000 0035 625 81 7000 0Apr. 3
Apr. 40 000 18 04860 200 000 000 000 000 000 000 047721 500 000 0024 700 61 2750 Apr. 4
Apr. 50 000 028 125 80 9480 000 000 000 000 000 000 37529 777 000 0021 375 32 250Apr. 5
Apr. 620 9000000030 55082 50000000000000000000002 92542 900000009 750Apr. 6
Apr. 76 65040 8500000032 90080 94800000000000000000007 00021 17700000Apr. 7
Apr. 8013 30062 7000000032 90082 50000000000000000000003501 1000000Apr. 8
Apr. 90012 67562 0270000030 55080 948000000000000000000000000Apr. 9
Apr. 1000014 62562 3500000035 25080 62500000000000000000000000Apr. 10
Apr. 110 000 12 82762 350 000 0030 398 80 6250 000 000 000 000 000 000 000 Apr. 11
Apr. 120 000 014 625 62 0270 000 035 250 80 9480 000 000 000 000 000 000 00Apr. 12
Apr. 130 000 0012 675 63 8000 000 030 550 82 5000 000 000 000 000 000 000 0Apr. 13
Apr. 140 000 000 13 65062 027 000 0032 900 80 9480 000 000 000 000 000 000 Apr. 14
Apr. 150 000 000 013 650 63 8000 000 032 900 82 5000 000 000 000 000 000 00Apr. 15
Apr. 1600000000012 67562 0270000030 55080 94800000000000000000Apr. 16
Apr. 17000000000014 62562 3500000035 25080 6250000000000000000Apr. 17
Apr. 180000000000012 82762 3500000032 99889 225000000000000000Apr. 18
Apr. 1900000000000014 62562 0270000042 375101 37300000000000000Apr. 19
Apr. 20000000000000012 67563 8000000030 55082 5000000000000000Apr. 20
Apr. 210 000 000 000 000 013 650 62 0270 000 026 250 60 5230 000 000 000 00Apr. 21
Apr. 220 000 000 000 000 0013 650 63 8000 000 019 600 40 7000 000 000 000 0Apr. 22
Apr. 230 000 000 000 000 000 12 67562 027 000 0012 025 19 6730 000 000 000 Apr. 23
Apr. 240 000 000 000 000 000 014 625 61 2750 000 06 7500 000 000 000 Apr. 24
Apr. 250 000 000 000 000 000 009 750 32 2500 000 000 000 000 00Apr. 25
Mar.
22
Mar.
23
Mar.
24
Mar.
25
Mar.
26
Mar.
27
Mar.
28
Mar.
29
Mar.
30
Mar.
31
Apr.
1
Apr.
2
Apr.
3
Apr.
4
Apr.
5
Apr.
6
Apr.
7
Apr.
8
Apr.
9
Apr.
10
Apr.
11
Apr.
12
Apr.
13
Apr.
14
Apr.
15
Apr.
16
Apr.
17
Apr.
18
Apr.
19
Apr.
20
Apr.
21
Apr.
22
Apr.
23
Apr.
24
Apr.
25
Neste år

Påskens ukenummer et år i forhold til neste år

Tabellen gjelder for en periode på 5 700 000 år.

Tallene i kolonnen til venstre er ukenumrene påsken kan forekomme i. Tallene i raden nær toppen er ukenummeret for påsken i året etter. Tallene i selve tabellen viser hvor mange ganger et år med påske i et visst ukenummer etterfølges av et år med påske et visst ukenummer.

Eksempel: Tabellen viser at på 5 700 000 år forekommer det 479 667 år med påske i uke 14 etterfulgt av et år med påske i uke 12. Tallet (479 667) står i raden for uke 14 og kolonnen for uke 12.

Neste år
121314151617
Et år120044 102670 2980012 Et år
13139 221028 052333 079829 648013
14479 677656 319036 652147 6029 75014
1595 502578 179664 91900015
16095 502583 177298 5710016
17009 75000017

Forskyvning av påsken fra et år til neste

Tabellen gjelder for en periode på 5 700 000 år.

Tabellen viser fordelingen av forskjellen i dager mellom påskedato ett år sammenlignet med året etter. Negative tall betyr at påsken kommer tidligere året etter, og positive at den kommer senere.

Forskyvning
(dager)
Hyppighet
−34 0
−33 0
−32 0
−31 0
−30 0
−29 0
−28 0
−27 0
−26 0
−25 0
−24 0
−23 0
−22 0
−21 0
−20 0
−19 0
−18 0
−17 0
−16246 454
−151 156 764
−14 0
−13 0
−12 0
−11 0
−10 0
−9626 394
−81 571 205
−7 0
−6 0
−5 0
−4 0
−3 0
−2 0
−1 0
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 13 704
13268 060
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19495 698
201 321 721
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0

Fordeling av påskedatoer

Tabellen gjelder for en periode på 5 700 000 år.

Dato Hyppighet
Mar. 22 27 550
Mar. 23 54 150
Mar. 24 81 225
Mar. 25110 200
Mar. 26133 000
Mar. 27165 300
Mar. 28186 200
Mar. 29192 850
Mar. 30189 525
Mar. 31189 525
Apr. 1192 850
Apr. 2186 200
Apr. 3192 850
Apr. 4186 200
Apr. 5192 850
Apr. 6189 525
Apr. 7189 525
Apr. 8192 850
Apr. 9186 200
Apr. 10192 850
Apr. 11186 200
Apr. 12192 850
Apr. 13189 525
Apr. 14189 525
Apr. 15192 850
Apr. 16186 200
Apr. 17192 850
Apr. 18197 400
Apr. 19220 400
Apr. 20189 525
Apr. 21162 450
Apr. 22137 750
Apr. 23106 400
Apr. 24 82 650
Apr. 25 42 000

Den 19. april er som nevnt i tabellen den hyppigst forekommende påskedatoen.

Kilder

På andre språk