Stjerneskinn.com

Fakta om datoer for påske

Hvornår er det påske?

Andre fakta

Gentagelse av påskedatoen

Følgende tabel gælder for perioden 1901–2200. I denne periode forekommer 139 år, som har den samme påskedato som året 11 år senere.

Antal år indtil
næste gang
med samme
påskedato
Antal
forekomster
11139
6224
521
7319
4617
5717
615
6814
7911
357
844
1413
1522
512
632
952
4511

Grafisk repræsentation

Diagrammet viser fordelingen af ​​antallet af år, indtil påskedatoen gentages. Eksempel: I næsten halvdelen af ​​tilfældene er det 11 år til næste gang med samme påskedato. For perioden 1901–2200

Hvilken uge påsken falder i

Årene 1901–2200

Uge Hyppighet
12 30
13 74
14 69
15 73
16 54

Liste over datoer for påske

Første linje i første spalte i tabellen betyder følgende:

1901Apr. 7 14−57+11
1902Mar.30 13−68+73
1903Apr.12 15−35+11
1904Apr. 3 13−68+79
1905Apr.23 16−57+11
1906Apr.15 15−6+73
1907Mar.31 13−35+11
1908Apr.19 16−68+73
1909Apr.11 14−57+62
1910Mar.27 12−46+11
1911Apr.16 15−35+11
1912Apr. 7 14−11+73
1913Mar.23 12−57+95
1914Apr.12 15−11+11
1915Apr. 4 13−57+5
1916Apr.23 16−11+84
1917Apr. 8 14−57+11
1918Mar.31 13−11+11
1919Apr.20 16−57+5
1920Apr. 4 14−5+6
1921Mar.27 12−11+11
1922Apr.16 15−11+11
1923Apr. 1 13−35+11
1924Apr.20 16−5+6
1925Apr.12 15−11+11
1926Apr. 4 13−6+73
1927Apr.17 15−35+11
1928Apr. 8 14−11+79
1929Mar.31 13−11+62
1930Apr.20 16−6+73
1931Apr. 5 14−35+11
1932Mar.27 12−11+73
1933Apr.16 15−11+62
1934Apr. 1 13−11+11
1935Apr.21 16−46+11
1936Apr.12 15−11+62
1937Mar.28 12−57+11
1938Apr.17 15−11+11
1939Apr. 9 14−57+5
1940Mar.24 12−141+451
1941Apr.13 15−57+11
1942Apr. 5 14−11+11
1943Apr.25 16−57+95
1944Apr. 9 14−5+6
1945Apr. 1 13−11+11
1946Apr.21 16−11+11
1947Apr. 6 14−57+11
1948Mar.28 13−11+79
1949Apr.17 15−11+11
1950Apr. 9 14−6+73
1951Mar.25 12−57+84
1952Apr.13 15−11+79
1953Apr. 5 14−11+62
1954Apr.18 15−57+11
1955Apr.10 14−57+11
1956Apr. 1 13−11+62
1957Apr.21 16−11+62
1958Apr. 6 14−11+11
1959Mar.29 13−68+5
1960Apr.17 15−11+62
1961Apr. 2 13−62+11
1962Apr.22 16−130+11
1963Apr.14 15−68+5
1964Mar.29 13−5+6
1965Apr.18 15−11+11
1966Apr.10 14−11+11
1967Mar.26 12−130+11
1968Apr.14 15−5+6
1969Apr. 6 14−11+11
1970Mar.29 13−6+73
1971Apr.11 14−62+11
1972Apr. 2 13−11+79
1973Apr.22 16−11+11
1974Apr.14 15−6+73
1975Mar.30 13−73+11
1976Apr.18 16−11+73
1977Apr.10 14−11+62
1978Mar.26 12−11+11
1979Apr.15 15−73+11
1980Apr. 6 14−11+62
1981Apr.19 16−73+6
1982Apr.11 14−11+11
1983Apr. 3 13−79+5
1984Apr.22 16−11+73
1985Apr. 7 14−73+11
1986Mar.30 13−11+11
1987Apr.19 16−6+5
1988Apr. 3 13−5+6
1989Mar.26 12−11+73
1990Apr.15 15−11+11
1991Mar.31 13−62+11
1992Apr.19 16−5+79
1993Apr.11 14−11+11
1994Apr. 3 13−6+73
1995Apr.16 15−62+11
1996Apr. 7 14−11+79
1997Mar.30 13−11+62
1998Apr.12 15−62+11
1999Apr. 4 13−73+11
2000Apr.23 16−84+79
2001Apr.15 15−11+62
2002Mar.31 13−11+11
2003Apr.20 16−73+11
2004Apr.11 15−11+62
2005Mar.27 12−73+11
2006Apr.16 15−11+11
2007Apr. 8 14−79+5
2008Mar.23 12−95+152
2009Apr.12 15−11+11
2010Apr. 4 13−11+11
2011Apr.24 16−152+84
2012Apr. 8 14−5+79
2013Mar.31 13−11+11
2014Apr.20 16−11+11
2015Apr. 5 14−62+11
2016Mar.27 12−11+141
2017Apr.16 15−11+11
2018Apr. 1 13−62+11
2019Apr.21 16−62+11
2020Apr.12 15−11+73
2021Apr. 4 13−11+62
2022Apr.17 15−62+11
2023Apr. 9 14−73+11
2024Mar.31 13−11+62
2025Apr.20 16−11+62
2026Apr. 5 14−11+11
2027Mar.28 12−79+5
2028Apr.16 15−11+62
2029Apr. 1 13−11+11
2030Apr.21 16−11+11
2031Apr.13 15−79+5
2032Mar.28 13−5+68
2033Apr.17 15−11+11
2034Apr. 9 14−11+11
2035Mar.25 12−84+11
2036Apr.13 15−5+68
2037Apr. 5 14−11+11
2038Apr.25 16−95+152
2039Apr.10 14−62+11
2040Apr. 1 13−11+68
2041Apr.21 16−11+11
2042Apr. 6 14−62+11
2043Mar.29 13−73+11
2044Apr.17 15−11+57
2045Apr. 9 14−11+57
2046Mar.25 12−11+57
2047Apr.14 15−73+11
2048Apr. 5 14−11+57
2049Apr.18 15−73+6
2050Apr.10 14−11+11
2051Apr. 2 13−79+5
2052Apr.21 16−11+57
2053Apr. 6 14−11+11
2054Mar.29 13−11+11
2055Apr.18 15−6+5
2056Apr. 2 13−5+57
2057Apr.22 16−73+11
2058Apr.14 15−11+11
2059Mar.30 13−62+11
2060Apr.18 16−5+46
2061Apr.10 14−11+11
2062Mar.26 12−73+11
2063Apr.15 15−62+11
2064Apr. 6 14−11+46
2065Mar.29 13−11+46
2066Apr.11 14−62+11
2067Apr. 3 13−73+11
2068Apr.22 16−11+46
2069Apr.14 15−11+46
2070Mar.30 13−11+11
2071Apr.19 16−79+5
2072Apr.10 14−11+35
2073Mar.26 12−11+11
2074Apr.15 15−11+11
2075Apr. 7 14−79+5
2076Apr.19 16−5+6
2077Apr.11 14−11+11
2078Apr. 3 13−11+11
2079Apr.23 16−79+73
2080Apr. 7 14−5+57
2081Mar.30 13−11+11
2082Apr.19 16−6+51
2083Apr. 4 13−62+11
2084Mar.26 12−11+35
2085Apr.15 15−11+11
2086Mar.31 13−62+11
2087Apr.20 16−62+11
2088Apr.11 15−11+35
2089Apr. 3 13−11+46
2090Apr.16 15−62+57
2091Apr. 8 14−79+68
2092Mar.30 13−11+35
2093Apr.12 15−73+6
2094Apr. 4 13−11+57
2095Apr.24 16−84+68
2096Apr.15 15−11+35
2097Mar.31 13−11+46
2098Apr.20 16−11+57
2099Apr.12 15−6+51
2100Mar.28 12−68+79
2101Apr.17 15−57+11
2102Apr. 9 14−57+73
2103Mar.25 12−57+84
2104Apr.13 15−68+79
2105Apr. 5 14−57+62
2106Apr.18 15−46+11
2107Apr.10 14−35+11
2108Apr. 1 13−68+62
2109Apr.21 16−57+62
2110Apr. 6 14−46+11
2111Mar.29 13−46+5
2112Apr.17 15−11+62
2113Apr. 2 13−57+11
2114Apr.22 16−46+11
2115Apr.14 15−46+5
2116Mar.29 13−5+6
2117Apr.18 15−11+11
2118Apr.10 14−11+11
2119Mar.26 12−35+11
2120Apr.14 15−5+6
2121Apr. 6 14−11+11
2122Mar.29 13−6+73
2123Apr.11 14−35+11
2124Apr. 2 13−11+141
2125Apr.22 16−11+11
2126Apr.14 15−6+73
2127Mar.30 13−35+11
2128Apr.18 16−11+141
2129Apr.10 14−11+62
2130Mar.26 12−11+11
2131Apr.15 15−35+11
2132Apr. 6 14−11+62
2133Apr.19 16−51+6
2134Apr.11 14−11+11
2135Apr. 3 13−46+5
2136Apr.22 16−11+68
2137Apr. 7 14−57+11
2138Mar.30 13−11+11
2139Apr.19 16−6+5
2140Apr. 3 13−5+6
2141Mar.26 12−11+68
2142Apr.15 15−11+11
2143Mar.31 13−46+11
2144Apr.19 16−5+57
2145Apr.11 14−11+11
2146Apr. 3 13−6+57
2147Apr.16 15−57+11
2148Apr. 7 14−11+57
2149Mar.30 13−11+57
2150Apr.12 15−51+11
2151Apr. 4 13−57+11
2152Apr.23 16−73+68
2153Apr.15 15−11+57
2154Mar.31 13−11+11
2155Apr.20 16−57+11
2156Apr.11 15−11+46
2157Mar.27 12−141+11
2158Apr.16 15−11+11
2159Apr. 8 14−68+5
2160Mar.23 12−152+68
2161Apr.12 15−11+11
2162Apr. 4 13−11+11
2163Apr.24 16−68+68
2164Apr. 8 14−5+63
2165Mar.31 13−11+11
2166Apr.20 16−11+11
2167Apr. 5 14−62+11
2168Mar.27 12−11+46
2169Apr.16 15−11+11
2170Apr. 1 13−62+11
2171Apr.21 16−62+11
2172Apr.12 15−11+46
2173Apr. 4 13−11+46
2174Apr.17 15−62+11
2175Apr. 9 14−73+11
2176Mar.31 13−11+35
2177Apr.20 16−11+46
2178Apr. 5 14−11+11
2179Mar.28 12−79+5
2180Apr.16 15−11+35
2181Apr. 1 13−11+11
2182Apr.21 16−11+11
2183Apr.13 15−79+5
2184Mar.28 13−5+63
2185Apr.17 15−11+11
2186Apr. 9 14−11+11
2187Mar.25 12−84+11
2188Apr.13 15−5+57
2189Apr. 5 14−11+46
2190Apr.25 16−152+68
2191Apr.10 14−62+68
2192Apr. 1 13−11+46
2193Apr.21 16−11+46
2194Apr. 6 14−62+6
2195Mar.29 13−73+68
2196Apr.17 15−11+46
2197Apr. 9 14−11+46
2198Mar.25 12−11+57
2199Apr.14 15−73+68
2200Apr. 6 14−6+62

Kilder

På andre sprog