Stjerneskinn.com

Observere Venus om dagen

Vigtigt: Se ikke på Solen med kikkert. Der er akut fare for at blive blind. Se heller ikke på Solen uden kikkert.

Venus kan, når den ikke er for nær Solen, observeres om dagen uden kikkert. Det er enklest at observere Venus om dagen når Venus er morgenstjerne.

Forberedelse og planlægning

Ved hjælp af tabellerne og diagrammene fra listen ovenfor, kan du finde ud af, om Venus er morgenstjerne, aftenstjerne, eller så tæt på Solen, at den ikke kan observeres. Omkring tidspunktet for nedre og øvre konjunktion er Venus tæt på Solen og normalt ikke observerbar, men hvis Venus er højere på himlen end Solen ved nedre konjunktion, kan den være synlig både før solopgang og efter solnedgang.

Konjunktion betyder, at to himmellegemer, observeret fra Jorden, er i den samme retning på himlen. Fordi Jordens og planeternes baneplan ikke sammenfalder nøjagtigt med hinanden, passerer normalt en planet lidt over eller under et andet himmellegeme ved konjunktionen.

Elongation er vinklen mellem et himmellegeme og Solen, set fra Jorden. Østlig elongasjon betyder, at himmellegemet er øst for solen, og set fra Danmark er det da på den venstre side af solen. Legemet er da observerbart om aftenen efter solnedgang hvis elongasjonen er stor nok. Ligeledes betyder den vestlige elongasjon, at legemet er vest for Solen og på højre side af den. Da er legemet synlig om morgenen før solopgang. Når elongationen er størst – denne dato kan findes i almanakken – er Venus bedst egnet til observation.

Observation

Hvis Venus kan observeres om morgenen, gå ud 10 eller 20 minutter før solopgang og find Venus. Venus er himmelens tredje mest lysstærke objekt, det er bare Solen og Månen som er stærkere. Når Venus er morgenstjerne, er den vanligvis synlig i nordøst, øst eller sydøst. I Nordnorge kan den også være i nord. I Sydnorge kan den om vinteren være i syd. I Nordnorge kan den om vinteren være i syd, og lavere end i Sydnorge, muligens under horisonten hele døgnet.

Hvis du går ud så tidlig at du ser flere stjerner, er Venus den klart mest lysstærke "stjernen". Hvis du ikke ser andre stjerner, er trolig Venus den eneste du ser. Hvis Jupiter er i nærheden av Venus, vil du se dem begge. De ser begge ud som lysstærke stjerner, men Venus er mest lysstærk. Hvis du ikke finner Venus, kan du forsøge igen næste morgen og gå ud tidligere. Hvis du går ud ved begynnelsen af borgerligt tusmørke om morgenen, er Venus umiskendelig. Følg Venus med blikket helt til Solen står op. Det er ikke umuligt at se Venus i 15 minutter efter solopgang. Hvis man ved hvor man skal se, går det også an at se Venus til andre tider om dagen, for eksempel når den står i syd. Når Venus er morgenstjerne om høsten, eller aftenstjerne om våren, står den højt på himmelen når den står i syd. Så med tanke på dette kan nok Venus være synlig i meget mere end 15 minutter efter solopgang.

På andre sprog