Stjerneskinn.com

Observere Venus om dagen

Viktig: Ikke se på Solen med kikkert. Det er akutt fare for å bli blind. Se heller ikke på Solen uten kikkert.

Venus kan, når den ikke er for nær Solen, observeres om dagen uten kikkert. Det er enklest å observere Venus om dagen når Venus er morgenstjerne.

Forberedelser og planlegging

Ved hjelp av tabellene og diagrammene fra listen ovenfor, kan du finne ut om Venus er morgenstjerne, aftenstjerne eller så nær Solen at den ikke kan observeres. I tiden rundt nedre og øvre konjunksjon er Venus nær Solen og vanligvis ikke observerbar, men hvis Venus er høyere på himmelen enn Solen ved nedre konjunksjon, kan den være synlig både før soloppgang og etter solnedgang.

Konjunksjon betyr at to himmellegemer, observert fra Jorden, står i samme retning på himmelen. Fordi Jordens og planetenes baneplan ikke faller helt sammen med hverandre, passerer som regel en planet noe over eller under et annet himmellegeme ved konjunksjonen.

Elongasjon er vinkelen mellom et himmellegeme og Solen, sett fra Jorden. Østlig elongasjon betyr at himmellegemet er øst for Solen, og sett fra Norge er legemet da på venstresiden av Solen. Legemet er da observerbart om kvelden etter solnedgang hvis elongasjonen er stor nok. Tilsvarende betyr vestlig elongasjon at legemet er vest for Solen og på høyresiden av den. Da er legemet synlig om morgenen før soloppgang. Når elongasjonen er størst – denne datoen kan finnes i almanakken – er Venus best egnet for observasjon.

Observasjon

Hvis Venus kan observeres om morgenen, gå ut 10 eller 20 minutter før soloppgang og finn Venus. Venus er himmelens tredje mest lyssterke objekt, det er bare Solen og Månen som er sterkere. Når Venus er morgenstjerne, er den vanligvis synlig i nordøst, øst eller sørøst. I Nord-Norge kan den også være i nord. I Sør-Norge kan den om vinteren være i sør. I Nord-Norge kan den om vinteren være i sør, og lavere enn i Sør-Norge, kanskje under horisonten hele døgnet.

Hvis du går ut så tidlig at du ser flere stjerner, er Venus den klart mest lyssterke "stjernen". Hvis du ikke ser andre stjerner, er trolig Venus den eneste du ser. Hvis Jupiter er i nærheten av Venus, ser du antagelig begge. De ser begge ut som lyssterke stjerner, men Venus er mest lyssterk. Hvis du ikke finner Venus, kan du forsøke igjen neste morgen og gå ut tidligere. Følg Venus med blikket helt til Solen står opp. Det er ikke umulig å se Venus i 15 minutter etter soloppgang. Hvis man vet hvor man skal se, går det også an å se Venus til andre tider om dagen, for eksempel når den står i sør. Når Venus er morgenstjerne om høsten eller aftenstjerne om våren står den høyt på himmelen når den står i sør. Så med tanke på dette kan nok Venus være synlig i mye mer enn 15 minutter etter soloppgang.

På andre språk