Stjerneskinn.com

Månens højde på himlen set over lang tid

Månens bevægelse

Dette er en illustration af Månens månedlige bevægelse, og samtidig er det en illustration af, hvordan den fortoner sig over 18,6 år. Månen følger ikke slavisk en helt jævn bevægelse, som figuren giver indtryk af. Figuren illustrerer kun det grundlæggende princip.

Den lodrette akse viser vinklen mellem horisonten og Månen, når Månen – set fra Tromsø eller København – er på sit højeste i døgncyklussen. (Københavns breddegrad er her afrundet til 55°.) I Europa er Månen på sit højeste i den daglige cyklus, når den er i syd.

Man kan generelt opsummere himmellegemets højeste position over horisonten som følger:

Mellem hver top i den grønne graf er der ca. 27 dage, og mellem hver af de højeste toppe er der 18,6 år. Med andre ord er illustrationen ikke i den korrekte skala for hvert aspekt.

I tabellen nedenfor står Ω for ​​Månens opstigende knudes længde. Månens baneplan danner en vinkel på 5,1 grader med ekliptika (Jordens baneplan). Månens opstigende knude er det punkt på Månens vej, hvor Månen krydser ekliptika fra sydsiden af ​​ekliptika til nordsiden af ​​den. På samme måde er Månens nedstigende knude det punkt, hvor Månen krydser ekliptika fra nordsiden til sydsiden. Månens opstigende knudes længde er vinklen mellem retningen af ​​forårspunktet (hvor Solen står ved forårsjævndøgn) og Månens opstigende knude, målt langs ekliptika.

De højeste toppe og dybeste dale i illustrationen ovenfor forekommer i tiden omkring når Ω = 0°, og de laveste toppe og grundeste dale, forekommer i tiden omkring når Ω = 180°, men disse toppe og dale kan komme mere end en måned tidligere og mere end en måned senere.

Vinklen mellem ekliptika og Jordens ækvator er med én decimal 23,4°. Når Ω = 0°, stiger Månens deklination til +23,4° + 5,1° = +28,5°. Cirka 14 dage senere kommer Månen til omtrent samme sydlige deklination (−28,5°). Når Ω = 180°, er Månens maksimale deklinationer +23,4° − 5,1° = +18,3° og −23,4 + 5,1° = −18,3°. I praksis kan der dog være små forskelle fra disse faste beregninger, såsom tiendedele af en grad eller et antal bueminutter. Vinklen mellem Månens baneplan og ekliptika er ikke konstant, men varierer med tiden.

Månens højde over horisonten, når Månen kulminerer, er lig med Månens deklination plus 90° minus observationsstedets breddegrad. Eksempler:

Månens højde over horisonten, når Månen er i nedre kulmination (i nord), altså lavest på himlen, er lig med Månens deklination minus 90° plus observationsstedets breddegrad. Eksempler:

Da Månen observeres fra Jordens overflade, vil Månens højde (undtagen i zenit, som er punktet på himlen lige over hovedet) synes at være lavere end højden beregnet ved hjælp af geocentrisk deklination. Når Månen er i horisonten, er parallaksen størst den dag. Parallakse er forskellen i retning, når man observerer et objekt fra to forskellige steder, i dette tilfælde Jordens centrum og et sted på Jordens overflade. Når Månen er i horisonten, varierer parallaksen mellem 53,9′ = 0,899° og 1°01,6′ = 1,027° afhængig af afstanden fra Jorden til Månen. Parallaksen er størst, når Månen er tættest på. Tegnet ′ betyder bueminutter. Vinklen 1 grad = 60 bueminutter.

Gå til vores almanakside, vælg et årstal og se tabeller over, hvornår Månen er længst mod nord og længst mod syd, det vil sige hvornår deklinationen er maksimal.

Ω = 0°

Ω = 180°

1801Sep.20 1811Jan.11
1820Mai2 1829Aug.22
1838Des.12 1848Apr.2
1857Juli23 1866Nov.13
1876Mar.4 1885Juni24
1894Okt.14 1904Feb.4
1913Mai27 1922Sep.16
1932Jan.6 1941Apr.27
1950Aug.17 1959Des.7
1969Mar.29 1978Juli19
1987Nov.8 1997Feb.27
2006Juni19 2015Okt.10
2025Jan.29 2034Mai21
2043Sep.10 2052Des.30
2062Apr.22 2071Aug.12
2080Des.1 2090Mar.23
2099Juli13 2108Nov.3
2118Feb.23 2127Juni15
2136Okt.4 2146Jan.24
2155Mai17 2164Sep.5
2173Des.26 2183Apr.17
2192Aug.6 2201Nov.28
2211Mar.20 2220Juli9
2229Okt.29 2239Feb.18
2248Juni10 2257Sep.30
2267Jan.20 2276Mai11
2285Aug.31 2294Des.22

Kilder

På andre sprog