Stjerneskinn.com

Månens avstånd till Jorden

Månens ban runt Jorden är en ellips, och ett omlopp runt Jorden tar ungefär 27 dager. På en punkt i ellipsen är Månen närmast Jorden (detta heter perigeum), och et halvt omlopp (ungefär 14 dager) senare är Månen längst från Jorden (detta heter apogeum). Månens avstånd från Jorden vid apogum och vid perigeum varierar från gång till gång. Tiden från et perigeum till näste, och tiden från et apogeum till näste, varierar också. Det är avståndarna vid perigeum och tiderna från et perigeum till näste som varierar mest.

I december 2008 och i mars 2011 blev Månen omtalat i nyheterna därför att avståndet mellan Jorden och Månen 12 december 2008 och 19 mars 2011 var mindre än det brukar vara. Följande översikt visar de 60 minste avstånderna i perioden 2001–2200. Beräkningssättet som är brukat for tabellen vist nedanför, är enligt källan kontrollerat mot noggranne tal för perioden juni 1977–augusti 2022. För perigeene är störste fel 31 minuter för tidpunkten och 12 kilometer (0,002 jordradier) för avståndet. Det är inte uteslutet att felen är större utanför den perioden.

Enheten i kolonnen "avstånd" är Jordens radie vid ekvator, det vill säga 6378,14 km. Avståndarna i tabellen är centeravstånd, det vill säga att avståndet räknas från Jordens centrum till Månens centrum. Timmen är uppgiven i norsk tid eller norsk sommartid. Observera att kommat är decimaltecken, det vill säga att avståndarna är ungefär 56 jordradier (inte ungefär 56 000 jordradier). Den 14 november 2016 var Månen närmare än den brukar vara. Månen var närmast kl. 12, så siden det var fullmåne den dagen, var Månen under horisonten kl. 12 sett från Norge.

Datum och tid Kilometer Avstånd
2016 Nov. 14 kl. 12 356 511 km 55,896
2016 Nov. 14 kl. 16.30 (månuppgang i Oslo) 356 541 km 55,900
2016 Nov. 15 kl. 0 356 749 km 55,933

Men, i 2034 är Månen igen enda närmare än vid perigeet i 2016.

DatumTimmeKilometerAvstånd
2005 Jan. 1011356 57155,905
2008 Dec. 1223356 56755,905
2010 Jan. 3010356 59255,908
2011 Mar. 1920356 57755,906
2016 Nov. 1412356 51155,896
2018 Jan. 123356 56555,904
2023 Jan. 2122356 56955,905
2026 Dec. 2410356 64955,917
2028 Feb. 1021356 67755,922
2029 Mar. 308356 66455,920
2034 Nov. 2523356 44755,886
2036 Jan. 1310356 51855,897
2041 Feb. 19356 60955,911
2052 Dec. 610356 42455,882
2054 Jan. 2321356 51155,896
2055 Mar. 137356 69655,925
2059 Feb. 1220356 69255,924
2061 Dec. 2610356 61555,912
2070 Dec. 1721356 44155,885
2072 Feb. 47356 54555,901
2078 Nov. 1910356 68955,924
2080 Jan. 621356 50455,895
2083 Dec. 98356 68755,923
2088 Dec. 288356 49955,894
2090 Feb. 1418356 61955,913
2095 Okt. 1311356 68555,923
2096 Nov. 2921356 60855,911
2098 Jan. 178356 43455,884
2101 Dec. 2019356 70055,925
2107 Jan. 918356 59855,909
2113 Okt. 2422356 65355,918
2114 Dec. 128356 56755,904
2116 Jan. 2919356 40655,879
2127 Dec. 320356 63555,915
2131 Nov. 58356 65955,919
2132 Dec. 2218356 56555,904
2134 Feb. 95356 41755,881
2140 Nov. 247356 65455,918
2145 Dec. 146356 58255,907
2149 Nov. 1518356 70355,926
2151 Jan. 35356 60555,910
2152 Feb. 2016356 46955,889
2157 Okt. 189356 62455,913
2158 Dec. 518356 56255,904
2160 Jan. 236356 63055,914
2163 Dec. 2517356 57255,905
2169 Jan. 1316356 68555,923
2170 Mar. 33356 56155,904
2175 Okt. 2919356 56555,904
2176 Dec. 165356 51055,896
2178 Feb. 216356 58155,907
2179 Mar. 232356 67355,921
2182 Jan. 54356 60355,910
2188 Mar. 1314356 69355,924
2191 Jan. 254356 70255,926
2193 Nov. 96356 54555,901
2194 Dec. 2716356 49855,894
2196 Feb. 143356 57155,905
2197 Apr. 214356 66155,919
2200 Jan. 1615356 67855,922

Variationsområde

I perioden 1901–2100 är det 2651 perigeer och lika många apogeer. Med avstånd beräknat efter samma tillvägagångssätt som för förra tabellen, är minimalvärden, maximalvärden, medianer och kvartiler i denne perioden följande:

Perigeum Apogeum
  Kilometer Jordradier   Kilometer Jordradier
Minimum (1912 Jan. 4) 356 378 55,875 Minimum (2087 Aug. 6) 404 050 63,349
1. kvartil 358 202 56,161 1. kvartil 404 596 63,435
Median 361 876 56,737 Median 405 446 63,568
3. kvartil 366 830 57,514 3. kvartil 406 202 63,687
Maximum (2100 Jan. 3) 370 355 58,066 Maximum (1921 Jan. 9) 406 711 63,766
Differens mellan
maximum och
minimum
13 977 2,1912 6610,417

Se även

Källor

På andra språk