Stjerneskinn.com

Månens afstand til Jorden

Månens bane rundt Jorden er en ellipse, og et omløb rundt Jorden tager omtrent 27 dage. På et punkt i ellipsen er Månen nærmest Jorden (dette kaldes perigæum), og et halvt omløb (omtrent 14 dage) senere er Månen længst fra Jorden (dette kaldes apogæum). Månens afstand fra Jorden ved apogæum og ved perigæum varierer fra gang til gang. Tiden fra et perigæum til neste, og tiden fra et apogæum til neste, varierer også. Det er afstandene ved perigæum og tiderne fra et perigæum til næste som varierer mest.

I december 2008 og i marts 2011 blev Månen omtalt i nyhederne fordi afstanden mellem Jorden og Månen 12. december 2008 og 19. marts 2011 var mindre end den plejer at være. Følgende oversigt viser de 60 mindste afstandene i perioden 2001–2200. Beregningsmåden som er brugt for tabellen vist nedenfor, er ifølge kilden kontrolleret mod nøjagtige tal for perioden juni 1977–august 2022. I denne periode er største fejl for perigæum 31 minutter for tidspunktet og 12 kilometer (0,002 jordradier) for afstanden. Det kan ikke udelukkes at fejlen er større udenfor denne periode.

Enheden i kolonnen "afstand" er Jordens radius ved ækvator, det vil sige 6378,14 km. Afstandene i tabellen er centerafstande, det vil sige, at afstanden regnes fra Jordens centrum til Månens centrum. Timen er opgivet i norsk tid eller norsk sommertid. Leg mærke til at kommaet er decimaltegn, det vil sige, at afstandene er omtrent 56 jordradier (ikke omtrent 56 000 jordradier). Den 14. november 2016 var Månen nærmere end den plejer at være. Månen var nærmest kl. 12, så siden det var fuldmåne den dagen, var Månen under horisonten kl. 12 set fra Norge.

Dato og tid Kilometer Afstand
2016 Nov. 14 kl. 12 356 511 km 55,896
2016 Nov. 14 kl. 16.30 (måneopgang i Oslo) 356 541 km 55,900
2016 Nov. 15 kl. 0 356 749 km 55,933

Men, den 25. november 2034 er Månen igen endda nærmere end den var 14. november 2016.

DatoTimeKilometerAfstand
2005 Jan. 1011356 57155,905
2008 Dec. 1223356 56755,905
2010 Jan. 3010356 59255,908
2011 Mar. 1920356 57755,906
2016 Nov. 1412356 51155,896
2018 Jan. 123356 56555,904
2023 Jan. 2122356 56955,905
2026 Dec. 2410356 64955,917
2028 Feb. 1021356 67755,922
2029 Mar. 308356 66455,920
2034 Nov. 2523356 44755,886
2036 Jan. 1310356 51855,897
2041 Feb. 19356 60955,911
2052 Dec. 610356 42455,882
2054 Jan. 2321356 51155,896
2055 Mar. 137356 69655,925
2059 Feb. 1220356 69255,924
2061 Dec. 2610356 61555,912
2070 Dec. 1721356 44155,885
2072 Feb. 47356 54555,901
2078 Nov. 1910356 68955,924
2080 Jan. 621356 50455,895
2083 Dec. 98356 68755,923
2088 Dec. 288356 49955,894
2090 Feb. 1418356 61955,913
2095 Okt. 1311356 68555,923
2096 Nov. 2921356 60855,911
2098 Jan. 178356 43455,884
2101 Dec. 2019356 70055,925
2107 Jan. 918356 59855,909
2113 Okt. 2422356 65355,918
2114 Dec. 128356 56755,904
2116 Jan. 2919356 40655,879
2127 Dec. 320356 63555,915
2131 Nov. 58356 65955,919
2132 Dec. 2218356 56555,904
2134 Feb. 95356 41755,881
2140 Nov. 247356 65455,918
2145 Dec. 146356 58255,907
2149 Nov. 1518356 70355,926
2151 Jan. 35356 60555,910
2152 Feb. 2016356 46955,889
2157 Okt. 189356 62455,913
2158 Dec. 518356 56255,904
2160 Jan. 236356 63055,914
2163 Dec. 2517356 57255,905
2169 Jan. 1316356 68555,923
2170 Mar. 33356 56155,904
2175 Okt. 2919356 56555,904
2176 Dec. 165356 51055,896
2178 Feb. 216356 58155,907
2179 Mar. 232356 67355,921
2182 Jan. 54356 60355,910
2188 Mar. 1314356 69355,924
2191 Jan. 254356 70255,926
2193 Nov. 96356 54555,901
2194 Dec. 2716356 49855,894
2196 Feb. 143356 57155,905
2197 Apr. 214356 66155,919
2200 Jan. 1615356 67855,922

Variationsområde

I perioden 1901–2100 er der 2651 forekomster af perigæum og lige mange af apogæum. Med afstande beregnet efter samme fremgangsmåde som for forrige tabel, er minimalværdier, maksimalværdier, medianer og kvartiler i denne periode følgende:

Perigæum Apogæum
  Kilometer Jordradier   Kilometer Jordradier
Minimum (1912 Jan. 4) 356 378 55,875 Minimum (2087 Aug. 6) 404 050 63,349
1. kvartil 358 202 56,161 1. kvartil 404 596 63,435
Median 361 876 56,737 Median 405 446 63,568
3. kvartil 366 830 57,514 3. kvartil 406 202 63,687
Maksimum (2100 Jan. 3) 370 355 58,066 Maksimum (1921 Jan. 9) 406 711 63,766
Differens mellem
maksimum og
minimum
13 977 2,1912 6610,417

Se også

Kilder

På andre sprog