Dagens længde i Lillerød i 2024

< Tilbage til stedsoversigt for hele Danmark

Lillerød (Allerød Kommune, Hovedstaden)

Denne tabel er for året 2024. Se også tabel for 2025. Der er også tabeller med solopgang og solnedgang i Lillerød i 2024 og 2025, og desuden tabeller med måneopgang og månenedgang i 2024 og 2025.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Marts · April · Maj · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · December

DagDagens
længde
Forskel fra
dagen før
Forskel fra
solhverv
Mest
lignende dag
Jan. 1 M 7 06 +0 01 +0 07 Dec. 31
Jan. 2 T 7 07 +0 01 +0 08 Dec. 10
Jan. 3 O 7 09 +0 02 +0 10 Dec. 9
Jan. 4 T 7 11 +0 02 +0 12 Dec. 8
Jan. 5 F 7 13 +0 02 +0 14 Dec. 7
Jan. 6 L 7 14 +0 01 +0 15 Dec. 6
Jan. 7 S 7 17 +0 03 +0 18 Dec. 5
Jan. 8 M 7 19 +0 02 +0 20 Dec. 4
Jan. 9 T 7 21 +0 02 +0 22 Dec. 3
Jan. 10 O 7 23 +0 02 +0 24 Dec. 2
Jan. 11 T 7 26 +0 03 +0 27 Dec. 1
Jan. 12 F 7 28 +0 02 +0 29 Nov. 30
Jan. 13 L 7 31 +0 03 +0 32 Nov. 29
Jan. 14 S 7 34 +0 03 +0 35 Nov. 28
Jan. 15 M 7 37 +0 03 +0 38 Nov. 26
Jan. 16 T 7 40 +0 03 +0 41 Nov. 25
Jan. 17 O 7 43 +0 03 +0 44 Nov. 24
Jan. 18 T 7 46 +0 03 +0 47 Nov. 24
Jan. 19 F 7 49 +0 03 +0 50 Nov. 23
Jan. 20 L 7 52 +0 03 +0 53 Nov. 22
Jan. 21 S 7 56 +0 04 +0 57 Nov. 20
Jan. 22 M 7 59 +0 03 +1 00 Nov. 20
Jan. 23 T 8 03 +0 04 +1 04 Nov. 18
Jan. 24 O 8 06 +0 03 +1 07 Nov. 18
Jan. 25 T 8 10 +0 04 +1 11 Nov. 17
Jan. 26 F 8 14 +0 04 +1 15 Nov. 15
Jan. 27 L 8 17 +0 03 +1 18 Nov. 15
Jan. 28 S 8 21 +0 04 +1 22 Nov. 14
Jan. 29 M 8 25 +0 04 +1 26 Nov. 13
Jan. 30 T 8 29 +0 04 +1 30 Nov. 12
Jan. 31 O 8 33 +0 04 +1 34 Nov. 10
Feb. 1 T 8 37 +0 04 +1 38 Nov. 9
Feb. 2 F 8 41 +0 04 +1 42 Nov. 8
Feb. 3 L 8 45 +0 04 +1 46 Nov. 7
Feb. 4 S 8 49 +0 04 +1 50 Nov. 7
Feb. 5 M 8 53 +0 04 +1 54 Nov. 6
Feb. 6 T 8 58 +0 05 +1 59 Nov. 4
Feb. 7 O 9 02 +0 04 +2 03 Nov. 3
Feb. 8 T 9 06 +0 04 +2 07 Nov. 2
Feb. 9 F 9 10 +0 04 +2 11 Nov. 1
Feb. 10 L 9 15 +0 05 +2 16 Okt. 31
Feb. 11 S 9 19 +0 04 +2 20 Okt. 30
Feb. 12 M 9 23 +0 04 +2 24 Okt. 29
Feb. 13 T 9 28 +0 05 +2 29 Okt. 28
Feb. 14 O 9 32 +0 04 +2 33 Okt. 27
Feb. 15 T 9 37 +0 05 +2 38 Okt. 26
Feb. 16 F 9 41 +0 04 +2 42 Okt. 25
Feb. 17 L 9 46 +0 05 +2 47 Okt. 24
Feb. 18 S 9 50 +0 04 +2 51 Okt. 23
Feb. 19 M 9 55 +0 05 +2 56 Okt. 22
Feb. 20 T 9 59 +0 04 +3 00 Okt. 21
Feb. 21 O 10 04 +0 05 +3 05 Okt. 20
Feb. 22 T 10 08 +0 04 +3 09 Okt. 19
Feb. 23 F 10 13 +0 05 +3 14 Okt. 18
Feb. 24 L 10 17 +0 04 +3 18 Okt. 17
Feb. 25 S 10 22 +0 05 +3 23 Okt. 16
Feb. 26 M 10 27 +0 05 +3 28 Okt. 15
Feb. 27 T 10 31 +0 04 +3 32 Okt. 14
Feb. 28 O 10 36 +0 05 +3 37 Okt. 13
Feb. 29 T 10 40 +0 04 +3 41 Okt. 12
Mar. 1 F 10 45 +0 05 +3 46 Okt. 11
Mar. 2 L 10 50 +0 05 +3 51 Okt. 10
Mar. 3 S 10 54 +0 04 +3 55 Okt. 9
Mar. 4 M 10 59 +0 05 +4 00 Okt. 8
Mar. 5 T 11 03 +0 04 +4 04 Okt. 7
Mar. 6 O 11 08 +0 05 +4 09 Okt. 6
Mar. 7 T 11 13 +0 05 +4 14 Okt. 5
Mar. 8 F 11 17 +0 04 +4 18 Okt. 4
Mar. 9 L 11 22 +0 05 +4 23 Okt. 3
Mar. 10 S 11 27 +0 05 +4 28 Okt. 2
Mar. 11 M 11 31 +0 04 +4 32 Okt. 1
Mar. 12 T 11 36 +0 05 +4 37 Sep. 30
Mar. 13 O 11 41 +0 05 +4 42 Sep. 29
Mar. 14 T 11 45 +0 04 +4 46 Sep. 28
Mar. 15 F 11 50 +0 05 +4 51 Sep. 27
Mar. 16 L 11 55 +0 05 +4 56 Sep. 26
Mar. 17 S 11 59 +0 04 +5 00 Sep. 25
Mar. 18 M 12 04 +0 05 +5 05 Sep. 24
Mar. 19 T 12 09 +0 05 +5 10 Sep. 23
Mar. 20 O 12 13 +0 04 +5 14 Sep. 22
Mar. 21 T 12 18 +0 05 +5 19 Sep. 21
Mar. 22 F 12 23 +0 05 +5 24 Sep. 20
Mar. 23 L 12 27 +0 04 +5 28 Sep. 19
Mar. 24 S 12 32 +0 05 +5 33 Sep. 18
Mar. 25 M 12 37 +0 05 +5 38 Sep. 17
Mar. 26 T 12 41 +0 04 +5 42 Sep. 16
Mar. 27 O 12 46 +0 05 +5 47 Sep. 15
Mar. 28 T 12 51 +0 05 +5 52 Sep. 14
Mar. 29 F 12 55 +0 04 +5 56 Sep. 13
Mar. 30 L 13 00 +0 05 +6 01 Sep. 12
Mar. 31 S 13 05 +0 05 +6 06 Sep. 10
Apr. 1 M 13 09 +0 04 +6 10 Sep. 10
Apr. 2 T 13 14 +0 05 +6 15 Sep. 9
Apr. 3 O 13 18 +0 04 +6 19 Sep. 8
Apr. 4 T 13 23 +0 05 +6 24 Sep. 7
Apr. 5 F 13 28 +0 05 +6 29 Sep. 5
Apr. 6 L 13 32 +0 04 +6 33 Sep. 5
Apr. 7 S 13 37 +0 05 +6 38 Sep. 3
Apr. 8 M 13 41 +0 04 +6 42 Sep. 3
Apr. 9 T 13 46 +0 05 +6 47 Sep. 1
Apr. 10 O 13 51 +0 05 +6 52 Aug. 31
Apr. 11 T 13 55 +0 04 +6 56 Aug. 30
Apr. 12 F 14 00 +0 05 +7 01 Aug. 29
Apr. 13 L 14 04 +0 04 +7 05 Aug. 28
Apr. 14 S 14 09 +0 05 +7 10 Aug. 27
Apr. 15 M 14 13 +0 04 +7 14 Aug. 26
Apr. 16 T 14 18 +0 05 +7 19 Aug. 25
Apr. 17 O 14 22 +0 04 +7 23 Aug. 24
Apr. 18 T 14 27 +0 05 +7 28 Aug. 23
Apr. 19 F 14 31 +0 04 +7 32 Aug. 22
Apr. 20 L 14 36 +0 05 +7 37 Aug. 21
Apr. 21 S 14 40 +0 04 +7 41 Aug. 20
Apr. 22 M 14 45 +0 05 +7 46 Aug. 19
Apr. 23 T 14 49 +0 04 +7 50 Aug. 18
Apr. 24 O 14 54 +0 05 +7 55 Aug. 17
Apr. 25 T 14 58 +0 04 +7 59 Aug. 16
Apr. 26 F 15 02 +0 04 +8 03 Aug. 15
Apr. 27 L 15 07 +0 05 +8 08 Aug. 14
Apr. 28 S 15 11 +0 04 +8 12 Aug. 13
Apr. 29 M 15 15 +0 04 +8 16 Aug. 12
Apr. 30 T 15 20 +0 05 +8 21 Aug. 11
Maj 1 O 15 24 +0 04 +8 25 Aug. 10
Maj 2 T 15 28 +0 04 +8 29 Aug. 9
Maj 3 F 15 32 +0 04 +8 33 Aug. 8
Maj 4 L 15 37 +0 05 +8 38 Aug. 7
Maj 5 S 15 41 +0 04 +8 42 Aug. 6
Maj 6 M 15 45 +0 04 +8 46 Aug. 5
Maj 7 T 15 49 +0 04 +8 50 Aug. 4
Maj 8 O 15 53 +0 04 +8 54 Aug. 3
Maj 9 T 15 57 +0 04 +8 58 Aug. 2
Maj 10 F 16 01 +0 04 +9 02 Aug. 1
Maj 11 L 16 05 +0 04 +9 06 Juli 31
Maj 12 S 16 08 +0 03 +9 09 Juli 30
Maj 13 M 16 12 +0 04 +9 13 Juli 29
Maj 14 T 16 16 +0 04 +9 17 Juli 28
Maj 15 O 16 20 +0 04 +9 21 Juli 27
Maj 16 T 16 23 +0 03 +9 24 Juli 26
Maj 17 F 16 27 +0 04 +9 28 Juli 25
Maj 18 L 16 30 +0 03 +9 31 Juli 24
Maj 19 S 16 34 +0 04 +9 35 Juli 23
Maj 20 M 16 37 +0 03 +9 38 Juli 22
Maj 21 T 16 40 +0 03 +9 41 Juli 21
Maj 22 O 16 44 +0 04 +9 45 Juli 20
Maj 23 T 16 47 +0 03 +9 48 Juli 19
Maj 24 F 16 50 +0 03 +9 51 Juli 18
Maj 25 L 16 53 +0 03 +9 54 Juli 17
Maj 26 S 16 56 +0 03 +9 57 Juli 16
Maj 27 M 16 59 +0 03 +10 00 Juli 15
Maj 28 T 17 02 +0 03 +10 03 Juli 14
Maj 29 O 17 04 +0 02 +10 05 Juli 13
Maj 30 T 17 07 +0 03 +10 08 Juli 12
Maj 31 F 17 09 +0 02 +10 10 Juli 11
Juni 1 L 17 12 +0 03 +10 13 Juli 10
Juni 2 S 17 14 +0 02 +10 15 Juli 9
Juni 3 M 17 16 +0 02 +10 17 Juli 8
Juni 4 T 17 18 +0 02 +10 19 Juli 7
Juni 5 O 17 20 +0 02 +10 21 Juli 6
Juni 6 T 17 22 +0 02 +10 23 Juli 5
Juni 7 F 17 24 +0 02 +10 25 Juli 4
Juni 8 L 17 25 +0 01 +10 26 Juli 3
Juni 9 S 17 27 +0 02 +10 28 Juli 2
Juni 10 M 17 28 +0 01 +10 29 Juli 1
Juni 11 T 17 30 +0 02 +10 31 Juni 29
Juni 12 O 17 31 +0 01 +10 32 Juni 29
Juni 13 T 17 32 +0 01 +10 33 Juni 28
Juni 14 F 17 33 +0 01 +10 34 Juni 26
Juni 15 L 17 33   +10 34 Juni 26
Juni 16 S 17 34 +0 01 +10 35 Juni 25
Juni 17 M 17 35 +0 01 +10 36 Juni 23
Juni 18 T 17 35   +10 36 Juni 23
Juni 19 O 17 35   +10 36 Juni 23
Juni 20 T 17 35     Juni 17
Juni 21 F 17 35     Juni 17
Juni 22 L 17 35     Juni 17
Juni 23 S 17 35     Juni 17
Juni 24 M 17 34 −0 01 −0 01 Juni 16
Juni 25 T 17 34   −0 01 Juni 16
Juni 26 O 17 33 −0 01 −0 02 Juni 14
Juni 27 T 17 32 −0 01 −0 03 Juni 13
Juni 28 F 17 32   −0 03 Juni 13
Juni 29 L 17 30 −0 02 −0 05 Juni 11
Juni 30 S 17 29 −0 01 −0 06 Juni 10
Juli 1 M 17 28 −0 01 −0 07 Juni 10
Juli 2 T 17 27 −0 01 −0 08 Juni 9
Juli 3 O 17 25 −0 02 −0 10 Juni 8
Juli 4 T 17 23 −0 02 −0 12 Juni 6
Juli 5 F 17 22 −0 01 −0 13 Juni 6
Juli 6 L 17 20 −0 02 −0 15 Juni 5
Juli 7 S 17 18 −0 02 −0 17 Juni 4
Juli 8 M 17 16 −0 02 −0 19 Juni 3
Juli 9 T 17 14 −0 02 −0 21 Juni 2
Juli 10 O 17 11 −0 03 −0 24 Juni 1
Juli 11 T 17 09 −0 02 −0 26 Maj 31
Juli 12 F 17 06 −0 03 −0 29 Maj 30
Juli 13 L 17 04 −0 02 −0 31 Maj 29
Juli 14 S 17 01 −0 03 −0 34 Maj 28
Juli 15 M 16 58 −0 03 −0 37 Maj 27
Juli 16 T 16 56 −0 02 −0 39 Maj 26
Juli 17 O 16 53 −0 03 −0 42 Maj 25
Juli 18 T 16 50 −0 03 −0 45 Maj 24
Juli 19 F 16 47 −0 03 −0 48 Maj 23
Juli 20 L 16 43 −0 04 −0 52 Maj 22
Juli 21 S 16 40 −0 03 −0 55 Maj 21
Juli 22 M 16 37 −0 03 −0 58 Maj 20
Juli 23 T 16 34 −0 03 −1 01 Maj 19
Juli 24 O 16 30 −0 04 −1 05 Maj 18
Juli 25 T 16 27 −0 03 −1 08 Maj 17
Juli 26 F 16 23 −0 04 −1 12 Maj 16
Juli 27 L 16 19 −0 04 −1 16 Maj 15
Juli 28 S 16 16 −0 03 −1 19 Maj 14
Juli 29 M 16 12 −0 04 −1 23 Maj 13
Juli 30 T 16 08 −0 04 −1 27 Maj 12
Juli 31 O 16 05 −0 03 −1 30 Maj 11
Aug. 1 T 16 01 −0 04 −1 34 Maj 10
Aug. 2 F 15 57 −0 04 −1 38 Maj 9
Aug. 3 L 15 53 −0 04 −1 42 Maj 8
Aug. 4 S 15 49 −0 04 −1 46 Maj 7
Aug. 5 M 15 45 −0 04 −1 50 Maj 6
Aug. 6 T 15 41 −0 04 −1 54 Maj 5
Aug. 7 O 15 37 −0 04 −1 58 Maj 4
Aug. 8 T 15 33 −0 04 −2 02 Maj 3
Aug. 9 F 15 29 −0 04 −2 06 Maj 2
Aug. 10 L 15 24 −0 05 −2 11 Maj 1
Aug. 11 S 15 20 −0 04 −2 15 Apr. 30
Aug. 12 M 15 16 −0 04 −2 19 Apr. 29
Aug. 13 T 15 12 −0 04 −2 23 Apr. 28
Aug. 14 O 15 07 −0 05 −2 28 Apr. 27
Aug. 15 T 15 03 −0 04 −2 32 Apr. 26
Aug. 16 F 14 59 −0 04 −2 36 Apr. 25
Aug. 17 L 14 55 −0 04 −2 40 Apr. 24
Aug. 18 S 14 50 −0 05 −2 45 Apr. 23
Aug. 19 M 14 46 −0 04 −2 49 Apr. 22
Aug. 20 T 14 41 −0 05 −2 54 Apr. 21
Aug. 21 O 14 37 −0 04 −2 58 Apr. 20
Aug. 22 T 14 33 −0 04 −3 02 Apr. 19
Aug. 23 F 14 28 −0 05 −3 07 Apr. 18
Aug. 24 L 14 24 −0 04 −3 11 Apr. 17
Aug. 25 S 14 19 −0 05 −3 16 Apr. 16
Aug. 26 M 14 15 −0 04 −3 20 Apr. 15
Aug. 27 T 14 10 −0 05 −3 25 Apr. 14
Aug. 28 O 14 06 −0 04 −3 29 Apr. 13
Aug. 29 T 14 01 −0 05 −3 34 Apr. 12
Aug. 30 F 13 57 −0 04 −3 38 Apr. 11
Aug. 31 L 13 52 −0 05 −3 43 Apr. 10
Sep. 1 S 13 48 −0 04 −3 47 Apr. 9
Sep. 2 M 13 43 −0 05 −3 52 Apr. 8
Sep. 3 T 13 39 −0 04 −3 56 Apr. 7
Sep. 4 O 13 34 −0 05 −4 01 Apr. 6
Sep. 5 T 13 30 −0 04 −4 05 Apr. 5
Sep. 6 F 13 25 −0 05 −4 10 Apr. 4
Sep. 7 L 13 21 −0 04 −4 14 Apr. 4
Sep. 8 S 13 16 −0 05 −4 19 Apr. 2
Sep. 9 M 13 12 −0 04 −4 23 Apr. 2
Sep. 10 T 13 07 −0 05 −4 28 Mar. 31
Sep. 11 O 13 02 −0 05 −4 33 Mar. 30
Sep. 12 T 12 58 −0 04 −4 37 Mar. 30
Sep. 13 F 12 53 −0 05 −4 42 Mar. 28
Sep. 14 L 12 49 −0 04 −4 46 Mar. 28
Sep. 15 S 12 44 −0 05 −4 51 Mar. 27
Sep. 16 M 12 40 −0 04 −4 55 Mar. 26
Sep. 17 T 12 35 −0 05 −5 00 Mar. 25
Sep. 18 O 12 30 −0 05 −5 05 Mar. 24
Sep. 19 T 12 26 −0 04 −5 09 Mar. 23
Sep. 20 F 12 21 −0 05 −5 14 Mar. 22
Sep. 21 L 12 17 −0 04 −5 18 Mar. 21
Sep. 22 S 12 12 −0 05 −5 23 Mar. 20
Sep. 23 M 12 07 −0 05 −5 28 Mar. 19
Sep. 24 T 12 03 −0 04 −5 32 Mar. 18
Sep. 25 O 11 58 −0 05 −5 37 Mar. 17
Sep. 26 T 11 54 −0 04 −5 41 Mar. 16
Sep. 27 F 11 49 −0 05 −5 46 Mar. 15
Sep. 28 L 11 44 −0 05 −5 51 Mar. 14
Sep. 29 S 11 40 −0 04 −5 55 Mar. 13
Sep. 30 M 11 35 −0 05 −6 00 Mar. 12
Okt. 1 T 11 31 −0 04 −6 04 Mar. 11
Okt. 2 O 11 26 −0 05 −6 09 Mar. 10
Okt. 3 T 11 22 −0 04 −6 13 Mar. 9
Okt. 4 F 11 17 −0 05 −6 18 Mar. 8
Okt. 5 L 11 12 −0 05 −6 23 Mar. 7
Okt. 6 S 11 08 −0 04 −6 27 Mar. 6
Okt. 7 M 11 03 −0 05 −6 32 Mar. 5
Okt. 8 T 10 59 −0 04 −6 36 Mar. 4
Okt. 9 O 10 54 −0 05 −6 41 Mar. 3
Okt. 10 T 10 49 −0 05 −6 46 Mar. 2
Okt. 11 F 10 45 −0 04 −6 50 Mar. 1
Okt. 12 L 10 40 −0 05 −6 55 Feb. 29
Okt. 13 S 10 36 −0 04 −6 59 Feb. 28
Okt. 14 M 10 31 −0 05 −7 04 Feb. 27
Okt. 15 T 10 27 −0 04 −7 08 Feb. 26
Okt. 16 O 10 22 −0 05 −7 13 Feb. 25
Okt. 17 T 10 18 −0 04 −7 17 Feb. 24
Okt. 18 F 10 13 −0 05 −7 22 Feb. 23
Okt. 19 L 10 09 −0 04 −7 26 Feb. 22
Okt. 20 S 10 04 −0 05 −7 31 Feb. 21
Okt. 21 M 10 00 −0 04 −7 35 Feb. 20
Okt. 22 T 9 55 −0 05 −7 40 Feb. 19
Okt. 23 O 9 51 −0 04 −7 44 Feb. 18
Okt. 24 T 9 46 −0 05 −7 49 Feb. 17
Okt. 25 F 9 42 −0 04 −7 53 Feb. 16
Okt. 26 L 9 38 −0 04 −7 57 Feb. 15
Okt. 27 S 9 33 −0 05 −8 02 Feb. 14
Okt. 28 M 9 29 −0 04 −8 06 Feb. 13
Okt. 29 T 9 25 −0 04 −8 10 Feb. 12
Okt. 30 O 9 20 −0 05 −8 15 Feb. 11
Okt. 31 T 9 16 −0 04 −8 19 Feb. 10
Nov. 1 F 9 12 −0 04 −8 23 Feb. 9
Nov. 2 L 9 07 −0 05 −8 28 Feb. 8
Nov. 3 S 9 03 −0 04 −8 32 Feb. 7
Nov. 4 M 8 59 −0 04 −8 36 Feb. 6
Nov. 5 T 8 55 −0 04 −8 40 Feb. 5
Nov. 6 O 8 51 −0 04 −8 44 Feb. 4
Nov. 7 T 8 47 −0 04 −8 48 Feb. 3
Nov. 8 F 8 42 −0 05 −8 53 Feb. 2
Nov. 9 L 8 38 −0 04 −8 57 Feb. 1
Nov. 10 S 8 34 −0 04 −9 01 Jan. 31
Nov. 11 M 8 31 −0 03 −9 04 Jan. 30
Nov. 12 T 8 27 −0 04 −9 08 Jan. 29
Nov. 13 O 8 23 −0 04 −9 12 Jan. 28
Nov. 14 T 8 19 −0 04 −9 16 Jan. 27
Nov. 15 F 8 15 −0 04 −9 20 Jan. 26
Nov. 16 L 8 12 −0 03 −9 23 Jan. 25
Nov. 17 S 8 08 −0 04 −9 27 Jan. 24
Nov. 18 M 8 04 −0 04 −9 31 Jan. 23
Nov. 19 T 8 01 −0 03 −9 34 Jan. 22
Nov. 20 O 7 57 −0 04 −9 38 Jan. 21
Nov. 21 T 7 54 −0 03 −9 41 Jan. 20
Nov. 22 F 7 51 −0 03 −9 44 Jan. 20
Nov. 23 L 7 48 −0 03 −9 47 Jan. 19
Nov. 24 S 7 44 −0 04 −9 51 Jan. 17
Nov. 25 M 7 41 −0 03 −9 54 Jan. 16
Nov. 26 T 7 38 −0 03 −9 57 Jan. 15
Nov. 27 O 7 35 −0 03 −10 00 Jan. 14
Nov. 28 T 7 33 −0 02 −10 02 Jan. 14
Nov. 29 F 7 30 −0 03 −10 05 Jan. 13
Nov. 30 L 7 27 −0 03 −10 08 Jan. 11
Dec. 1 S 7 25 −0 02 −10 10 Jan. 11
Dec. 2 M 7 22 −0 03 −10 13 Jan. 9
Dec. 3 T 7 20 −0 02 −10 15 Jan. 8
Dec. 4 O 7 18 −0 02 −10 17 Jan. 7
Dec. 5 T 7 16 −0 02 −10 19 Jan. 7
Dec. 6 F 7 14 −0 02 −10 21 Jan. 6
Dec. 7 L 7 12 −0 02 −10 23 Jan. 4
Dec. 8 S 7 10 −0 02 −10 25 Jan. 3
Dec. 9 M 7 08 −0 02 −10 27 Jan. 2
Dec. 10 T 7 07 −0 01 −10 28 Jan. 2
Dec. 11 O 7 05 −0 02 −10 30 Dec. 30
Dec. 12 T 7 04 −0 01 −10 31 Dec. 30
Dec. 13 F 7 03 −0 01 −10 32 Dec. 29
Dec. 14 L 7 02 −0 01 −10 33 Dec. 28
Dec. 15 S 7 01 −0 01 −10 34 Dec. 27
Dec. 16 M 7 00 −0 01 −10 35 Dec. 25
Dec. 17 T 7 00   −10 35 Dec. 25
Dec. 18 O 6 59 −0 01 −10 36 Dec. 22
Dec. 19 T 6 59   −10 36 Dec. 22
Dec. 20 F 6 59   −10 36 Dec. 22
Dec. 21 L 6 59     Dec. 22
Dec. 22 S 6 59     Dec. 20
Dec. 23 M 6 59     Dec. 20
Dec. 24 T 6 59     Dec. 20
Dec. 25 O 7 00 +0 01 +0 01 Dec. 17
Dec. 26 T 7 00   +0 01 Dec. 17
Dec. 27 F 7 01 +0 01 +0 02 Dec. 15
Dec. 28 L 7 02 +0 01 +0 03 Dec. 14
Dec. 29 S 7 03 +0 01 +0 04 Dec. 13
Dec. 30 M 7 04 +0 01 +0 05 Dec. 12
Dec. 31 T 7 06 +0 02 +0 07 Jan. 1

Lavet efter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 55° 51′ 56″ N 12° 19′ 48″ Ø

Wikipedia-sider relateret til stedet: Dansk · Svensk · Norsk · Nynorsk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Tabellen viser, i timer og minutter, hvor længe Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er udregnet som om det havde været vintertid hele året.