Dagens længde i Lillerød i 2025

< Tilbage til stedsoversigt for hele Danmark

Lillerød (Allerød Kommune, Hovedstaden)

Denne tabel er for året 2025. Se også tabel for 2024. Der er også tabeller med solopgang og solnedgang i Lillerød i 2024 og 2025, og desuden tabeller med måneopgang og månenedgang i 2024 og 2025.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Marts · April · Maj · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · December

DagDagens
længde
Forskel fra
dagen før
Forskel fra
solhverv
Mest
lignende dag
Jan. 1 O 7 07 +0 01 +0 08 Dec. 10
Jan. 2 T 7 09 +0 02 +0 10 Dec. 9
Jan. 3 F 7 10 +0 01 +0 11 Dec. 8
Jan. 4 L 7 12 +0 02 +0 13 Dec. 7
Jan. 5 S 7 14 +0 02 +0 15 Dec. 6
Jan. 6 M 7 16 +0 02 +0 17 Dec. 5
Jan. 7 T 7 18 +0 02 +0 19 Dec. 4
Jan. 8 O 7 20 +0 02 +0 21 Dec. 3
Jan. 9 T 7 23 +0 03 +0 24 Dec. 2
Jan. 10 F 7 25 +0 02 +0 26 Dec. 1
Jan. 11 L 7 28 +0 03 +0 29 Nov. 30
Jan. 12 S 7 30 +0 02 +0 31 Nov. 29
Jan. 13 M 7 33 +0 03 +0 34 Nov. 28
Jan. 14 T 7 36 +0 03 +0 37 Nov. 27
Jan. 15 O 7 39 +0 03 +0 40 Nov. 26
Jan. 16 T 7 42 +0 03 +0 43 Nov. 25
Jan. 17 F 7 45 +0 03 +0 46 Nov. 24
Jan. 18 L 7 48 +0 03 +0 49 Nov. 23
Jan. 19 S 7 52 +0 04 +0 53 Nov. 22
Jan. 20 M 7 55 +0 03 +0 56 Nov. 21
Jan. 21 T 7 58 +0 03 +0 59 Nov. 20
Jan. 22 O 8 02 +0 04 +1 03 Nov. 19
Jan. 23 T 8 06 +0 04 +1 07 Nov. 18
Jan. 24 F 8 09 +0 03 +1 10 Nov. 17
Jan. 25 L 8 13 +0 04 +1 14 Nov. 16
Jan. 26 S 8 17 +0 04 +1 18 Nov. 15
Jan. 27 M 8 20 +0 03 +1 21 Nov. 14
Jan. 28 T 8 24 +0 04 +1 25 Nov. 13
Jan. 29 O 8 28 +0 04 +1 29 Nov. 12
Jan. 30 T 8 32 +0 04 +1 33 Nov. 11
Jan. 31 F 8 36 +0 04 +1 37 Nov. 10
Feb. 1 L 8 40 +0 04 +1 41 Nov. 9
Feb. 2 S 8 44 +0 04 +1 45 Nov. 8
Feb. 3 M 8 48 +0 04 +1 49 Nov. 7
Feb. 4 T 8 52 +0 04 +1 53 Nov. 6
Feb. 5 O 8 57 +0 05 +1 58 Nov. 5
Feb. 6 T 9 01 +0 04 +2 02 Nov. 4
Feb. 7 F 9 05 +0 04 +2 06 Nov. 3
Feb. 8 L 9 09 +0 04 +2 10 Nov. 2
Feb. 9 S 9 14 +0 05 +2 15 Nov. 1
Feb. 10 M 9 18 +0 04 +2 19 Okt. 31
Feb. 11 T 9 22 +0 04 +2 23 Okt. 30
Feb. 12 O 9 27 +0 05 +2 28 Okt. 29
Feb. 13 T 9 31 +0 04 +2 32 Okt. 28
Feb. 14 F 9 36 +0 05 +2 37 Okt. 27
Feb. 15 L 9 40 +0 04 +2 41 Okt. 26
Feb. 16 S 9 45 +0 05 +2 46 Okt. 25
Feb. 17 M 9 49 +0 04 +2 50 Okt. 24
Feb. 18 T 9 54 +0 05 +2 55 Okt. 23
Feb. 19 O 9 58 +0 04 +2 59 Okt. 22
Feb. 20 T 10 03 +0 05 +3 04 Okt. 21
Feb. 21 F 10 07 +0 04 +3 08 Okt. 20
Feb. 22 L 10 12 +0 05 +3 13 Okt. 19
Feb. 23 S 10 16 +0 04 +3 17 Okt. 18
Feb. 24 M 10 21 +0 05 +3 22 Okt. 17
Feb. 25 T 10 25 +0 04 +3 26 Okt. 16
Feb. 26 O 10 30 +0 05 +3 31 Okt. 15
Feb. 27 T 10 35 +0 05 +3 36 Okt. 13
Feb. 28 F 10 39 +0 04 +3 40 Okt. 13
Mar. 1 L 10 44 +0 05 +3 45 Okt. 11
Mar. 2 S 10 48 +0 04 +3 49 Okt. 11
Mar. 3 M 10 53 +0 05 +3 54 Okt. 10
Mar. 4 T 10 58 +0 05 +3 59 Okt. 8
Mar. 5 O 11 02 +0 04 +4 03 Okt. 8
Mar. 6 T 11 07 +0 05 +4 08 Okt. 6
Mar. 7 F 11 12 +0 05 +4 13 Okt. 5
Mar. 8 L 11 16 +0 04 +4 17 Okt. 4
Mar. 9 S 11 21 +0 05 +4 22 Okt. 3
Mar. 10 M 11 26 +0 05 +4 27 Okt. 2
Mar. 11 T 11 30 +0 04 +4 31 Okt. 1
Mar. 12 O 11 35 +0 05 +4 36 Sep. 30
Mar. 13 T 11 40 +0 05 +4 41 Sep. 29
Mar. 14 F 11 44 +0 04 +4 45 Sep. 28
Mar. 15 L 11 49 +0 05 +4 50 Sep. 27
Mar. 16 S 11 54 +0 05 +4 55 Sep. 26
Mar. 17 M 11 58 +0 04 +4 59 Sep. 25
Mar. 18 T 12 03 +0 05 +5 04 Sep. 24
Mar. 19 O 12 08 +0 05 +5 09 Sep. 23
Mar. 20 T 12 12 +0 04 +5 13 Sep. 22
Mar. 21 F 12 17 +0 05 +5 18 Sep. 21
Mar. 22 L 12 22 +0 05 +5 23 Sep. 20
Mar. 23 S 12 26 +0 04 +5 27 Sep. 19
Mar. 24 M 12 31 +0 05 +5 32 Sep. 18
Mar. 25 T 12 36 +0 05 +5 37 Sep. 17
Mar. 26 O 12 40 +0 04 +5 41 Sep. 16
Mar. 27 T 12 45 +0 05 +5 46 Sep. 15
Mar. 28 F 12 49 +0 04 +5 50 Sep. 14
Mar. 29 L 12 54 +0 05 +5 55 Sep. 13
Mar. 30 S 12 59 +0 05 +6 00 Sep. 12
Mar. 31 M 13 03 +0 04 +6 04 Sep. 11
Apr. 1 T 13 08 +0 05 +6 09 Sep. 10
Apr. 2 O 13 13 +0 05 +6 14 Sep. 9
Apr. 3 T 13 17 +0 04 +6 18 Sep. 8
Apr. 4 F 13 22 +0 05 +6 23 Sep. 7
Apr. 5 L 13 27 +0 05 +6 28 Sep. 6
Apr. 6 S 13 31 +0 04 +6 32 Sep. 5
Apr. 7 M 13 36 +0 05 +6 37 Sep. 4
Apr. 8 T 13 40 +0 04 +6 41 Sep. 3
Apr. 9 O 13 45 +0 05 +6 46 Sep. 2
Apr. 10 T 13 50 +0 05 +6 51 Sep. 1
Apr. 11 F 13 54 +0 04 +6 55 Aug. 31
Apr. 12 L 13 59 +0 05 +7 00 Aug. 30
Apr. 13 S 14 03 +0 04 +7 04 Aug. 29
Apr. 14 M 14 08 +0 05 +7 09 Aug. 28
Apr. 15 T 14 12 +0 04 +7 13 Aug. 27
Apr. 16 O 14 17 +0 05 +7 18 Aug. 26
Apr. 17 T 14 21 +0 04 +7 22 Aug. 25
Apr. 18 F 14 26 +0 05 +7 27 Aug. 24
Apr. 19 L 14 30 +0 04 +7 31 Aug. 23
Apr. 20 S 14 35 +0 05 +7 36 Aug. 22
Apr. 21 M 14 39 +0 04 +7 40 Aug. 21
Apr. 22 T 14 44 +0 05 +7 45 Aug. 20
Apr. 23 O 14 48 +0 04 +7 49 Aug. 19
Apr. 24 T 14 53 +0 05 +7 54 Aug. 18
Apr. 25 F 14 57 +0 04 +7 58 Aug. 17
Apr. 26 L 15 01 +0 04 +8 02 Aug. 16
Apr. 27 S 15 06 +0 05 +8 07 Aug. 15
Apr. 28 M 15 10 +0 04 +8 11 Aug. 14
Apr. 29 T 15 14 +0 04 +8 15 Aug. 13
Apr. 30 O 15 19 +0 05 +8 20 Aug. 12
Maj 1 T 15 23 +0 04 +8 24 Aug. 11
Maj 2 F 15 27 +0 04 +8 28 Aug. 10
Maj 3 L 15 31 +0 04 +8 32 Aug. 9
Maj 4 S 15 36 +0 05 +8 37 Aug. 8
Maj 5 M 15 40 +0 04 +8 41 Aug. 7
Maj 6 T 15 44 +0 04 +8 45 Aug. 6
Maj 7 O 15 48 +0 04 +8 49 Aug. 5
Maj 8 T 15 52 +0 04 +8 53 Aug. 4
Maj 9 F 15 56 +0 04 +8 57 Aug. 3
Maj 10 L 16 00 +0 04 +9 01 Aug. 2
Maj 11 S 16 04 +0 04 +9 05 Juli 31
Maj 12 M 16 07 +0 03 +9 08 Juli 31
Maj 13 T 16 11 +0 04 +9 12 Juli 30
Maj 14 O 16 15 +0 04 +9 16 Juli 29
Maj 15 T 16 19 +0 04 +9 20 Juli 27
Maj 16 F 16 22 +0 03 +9 23 Juli 27
Maj 17 L 16 26 +0 04 +9 27 Juli 25
Maj 18 S 16 29 +0 03 +9 30 Juli 25
Maj 19 M 16 33 +0 04 +9 34 Juli 23
Maj 20 T 16 36 +0 03 +9 37 Juli 23
Maj 21 O 16 40 +0 04 +9 41 Juli 21
Maj 22 T 16 43 +0 03 +9 44 Juli 20
Maj 23 F 16 46 +0 03 +9 47 Juli 19
Maj 24 L 16 49 +0 03 +9 50 Juli 18
Maj 25 S 16 52 +0 03 +9 53 Juli 17
Maj 26 M 16 55 +0 03 +9 56 Juli 16
Maj 27 T 16 58 +0 03 +9 59 Juli 15
Maj 28 O 17 01 +0 03 +10 02 Juli 14
Maj 29 T 17 04 +0 03 +10 05 Juli 13
Maj 30 F 17 06 +0 02 +10 07 Juli 12
Maj 31 L 17 09 +0 03 +10 10 Juli 11
Juni 1 S 17 11 +0 02 +10 12 Juli 11
Juni 2 M 17 13 +0 02 +10 14 Juli 10
Juni 3 T 17 16 +0 03 +10 17 Juli 8
Juni 4 O 17 18 +0 02 +10 19 Juli 7
Juni 5 T 17 20 +0 02 +10 21 Juli 6
Juni 6 F 17 22 +0 02 +10 23 Juli 5
Juni 7 L 17 23 +0 01 +10 24 Juli 5
Juni 8 S 17 25 +0 02 +10 26 Juli 3
Juni 9 M 17 27 +0 02 +10 28 Juli 2
Juni 10 T 17 28 +0 01 +10 29 Juli 1
Juni 11 O 17 29 +0 01 +10 30 Juli 1
Juni 12 T 17 30 +0 01 +10 31 Juni 30
Juni 13 F 17 32 +0 02 +10 33 Juni 28
Juni 14 L 17 32   +10 33 Juni 28
Juni 15 S 17 33 +0 01 +10 34 Juni 27
Juni 16 M 17 34 +0 01 +10 35 Juni 25
Juni 17 T 17 34   +10 35 Juni 25
Juni 18 O 17 35 +0 01 +10 36 Juni 24
Juni 19 T 17 35   +10 36 Juni 24
Juni 20 F 17 35   +10 36 Juni 24
Juni 21 L 17 35     Juni 18
Juni 22 S 17 35     Juni 18
Juni 23 M 17 35     Juni 18
Juni 24 T 17 35     Juni 18
Juni 25 O 17 34 −0 01 −0 01 Juni 16
Juni 26 T 17 33 −0 01 −0 02 Juni 15
Juni 27 F 17 33   −0 02 Juni 15
Juni 28 L 17 32 −0 01 −0 03 Juni 13
Juni 29 S 17 31 −0 01 −0 04 Juni 12
Juni 30 M 17 30 −0 01 −0 05 Juni 12
Juli 1 T 17 28 −0 02 −0 07 Juni 10
Juli 2 O 17 27 −0 01 −0 08 Juni 9
Juli 3 T 17 25 −0 02 −0 10 Juni 8
Juli 4 F 17 24 −0 01 −0 11 Juni 7
Juli 5 L 17 22 −0 02 −0 13 Juni 6
Juli 6 S 17 20 −0 02 −0 15 Juni 5
Juli 7 M 17 18 −0 02 −0 17 Juni 4
Juli 8 T 17 16 −0 02 −0 19 Juni 3
Juli 9 O 17 14 −0 02 −0 21 Juni 2
Juli 10 T 17 12 −0 02 −0 23 Juni 1
Juli 11 F 17 10 −0 02 −0 25 Maj 31
Juli 12 L 17 07 −0 03 −0 28 Maj 30
Juli 13 S 17 04 −0 03 −0 31 Maj 29
Juli 14 M 17 02 −0 02 −0 33 Maj 28
Juli 15 T 16 59 −0 03 −0 36 Maj 27
Juli 16 O 16 56 −0 03 −0 39 Maj 26
Juli 17 T 16 53 −0 03 −0 42 Maj 25
Juli 18 F 16 50 −0 03 −0 45 Maj 24
Juli 19 L 16 47 −0 03 −0 48 Maj 23
Juli 20 S 16 44 −0 03 −0 51 Maj 22
Juli 21 M 16 41 −0 03 −0 54 Maj 21
Juli 22 T 16 38 −0 03 −0 57 Maj 20
Juli 23 O 16 34 −0 04 −1 01 Maj 19
Juli 24 T 16 31 −0 03 −1 04 Maj 18
Juli 25 F 16 27 −0 04 −1 08 Maj 17
Juli 26 L 16 24 −0 03 −1 11 Maj 16
Juli 27 S 16 20 −0 04 −1 15 Maj 15
Juli 28 M 16 17 −0 03 −1 18 Maj 14
Juli 29 T 16 13 −0 04 −1 22 Maj 13
Juli 30 O 16 09 −0 04 −1 26 Maj 12
Juli 31 T 16 05 −0 04 −1 30 Maj 11
Aug. 1 F 16 02 −0 03 −1 33 Maj 10
Aug. 2 L 15 58 −0 04 −1 37 Maj 9
Aug. 3 S 15 54 −0 04 −1 41 Maj 8
Aug. 4 M 15 50 −0 04 −1 45 Maj 7
Aug. 5 T 15 46 −0 04 −1 49 Maj 6
Aug. 6 O 15 42 −0 04 −1 53 Maj 5
Aug. 7 T 15 38 −0 04 −1 57 Maj 4
Aug. 8 F 15 34 −0 04 −2 01 Maj 4
Aug. 9 L 15 30 −0 04 −2 05 Maj 3
Aug. 10 S 15 25 −0 05 −2 10 Maj 1
Aug. 11 M 15 21 −0 04 −2 14 Apr. 30
Aug. 12 T 15 17 −0 04 −2 18 Apr. 30
Aug. 13 O 15 13 −0 04 −2 22 Apr. 29
Aug. 14 T 15 08 −0 05 −2 27 Apr. 27
Aug. 15 F 15 04 −0 04 −2 31 Apr. 27
Aug. 16 L 15 00 −0 04 −2 35 Apr. 26
Aug. 17 S 14 56 −0 04 −2 39 Apr. 25
Aug. 18 M 14 51 −0 05 −2 44 Apr. 24
Aug. 19 T 14 47 −0 04 −2 48 Apr. 23
Aug. 20 O 14 42 −0 05 −2 53 Apr. 22
Aug. 21 T 14 38 −0 04 −2 57 Apr. 21
Aug. 22 F 14 34 −0 04 −3 01 Apr. 20
Aug. 23 L 14 29 −0 05 −3 06 Apr. 19
Aug. 24 S 14 25 −0 04 −3 10 Apr. 18
Aug. 25 M 14 20 −0 05 −3 15 Apr. 17
Aug. 26 T 14 16 −0 04 −3 19 Apr. 16
Aug. 27 O 14 11 −0 05 −3 24 Apr. 15
Aug. 28 T 14 07 −0 04 −3 28 Apr. 14
Aug. 29 F 14 02 −0 05 −3 33 Apr. 13
Aug. 30 L 13 58 −0 04 −3 37 Apr. 12
Aug. 31 S 13 53 −0 05 −3 42 Apr. 11
Sep. 1 M 13 49 −0 04 −3 46 Apr. 10
Sep. 2 T 13 44 −0 05 −3 51 Apr. 9
Sep. 3 O 13 40 −0 04 −3 55 Apr. 8
Sep. 4 T 13 35 −0 05 −4 00 Apr. 7
Sep. 5 F 13 31 −0 04 −4 04 Apr. 6
Sep. 6 L 13 26 −0 05 −4 09 Apr. 5
Sep. 7 S 13 22 −0 04 −4 13 Apr. 4
Sep. 8 M 13 17 −0 05 −4 18 Apr. 3
Sep. 9 T 13 13 −0 04 −4 22 Apr. 2
Sep. 10 O 13 08 −0 05 −4 27 Apr. 1
Sep. 11 T 13 04 −0 04 −4 31 Mar. 31
Sep. 12 F 12 59 −0 05 −4 36 Mar. 30
Sep. 13 L 12 54 −0 05 −4 41 Mar. 29
Sep. 14 S 12 50 −0 04 −4 45 Mar. 28
Sep. 15 M 12 45 −0 05 −4 50 Mar. 27
Sep. 16 T 12 41 −0 04 −4 54 Mar. 26
Sep. 17 O 12 36 −0 05 −4 59 Mar. 25
Sep. 18 T 12 31 −0 05 −5 04 Mar. 24
Sep. 19 F 12 27 −0 04 −5 08 Mar. 23
Sep. 20 L 12 22 −0 05 −5 13 Mar. 22
Sep. 21 S 12 18 −0 04 −5 17 Mar. 21
Sep. 22 M 12 13 −0 05 −5 22 Mar. 20
Sep. 23 T 12 08 −0 05 −5 27 Mar. 19
Sep. 24 O 12 04 −0 04 −5 31 Mar. 18
Sep. 25 T 11 59 −0 05 −5 36 Mar. 17
Sep. 26 F 11 55 −0 04 −5 40 Mar. 16
Sep. 27 L 11 50 −0 05 −5 45 Mar. 15
Sep. 28 S 11 46 −0 04 −5 49 Mar. 14
Sep. 29 M 11 41 −0 05 −5 54 Mar. 13
Sep. 30 T 11 36 −0 05 −5 59 Mar. 12
Okt. 1 O 11 32 −0 04 −6 03 Mar. 11
Okt. 2 T 11 27 −0 05 −6 08 Mar. 10
Okt. 3 F 11 23 −0 04 −6 12 Mar. 9
Okt. 4 L 11 18 −0 05 −6 17 Mar. 8
Okt. 5 S 11 13 −0 05 −6 22 Mar. 7
Okt. 6 M 11 09 −0 04 −6 26 Mar. 6
Okt. 7 T 11 04 −0 05 −6 31 Mar. 5
Okt. 8 O 11 00 −0 04 −6 35 Mar. 4
Okt. 9 T 10 55 −0 05 −6 40 Mar. 3
Okt. 10 F 10 51 −0 04 −6 44 Mar. 3
Okt. 11 L 10 46 −0 05 −6 49 Mar. 1
Okt. 12 S 10 41 −0 05 −6 54 Feb. 28
Okt. 13 M 10 37 −0 04 −6 58 Feb. 27
Okt. 14 T 10 32 −0 05 −7 03 Feb. 26
Okt. 15 O 10 28 −0 04 −7 07 Feb. 26
Okt. 16 T 10 23 −0 05 −7 12 Feb. 24
Okt. 17 F 10 19 −0 04 −7 16 Feb. 24
Okt. 18 L 10 14 −0 05 −7 21 Feb. 22
Okt. 19 S 10 10 −0 04 −7 25 Feb. 22
Okt. 20 M 10 05 −0 05 −7 30 Feb. 20
Okt. 21 T 10 01 −0 04 −7 34 Feb. 20
Okt. 22 O 9 56 −0 05 −7 39 Feb. 18
Okt. 23 T 9 52 −0 04 −7 43 Feb. 18
Okt. 24 F 9 48 −0 04 −7 47 Feb. 17
Okt. 25 L 9 43 −0 05 −7 52 Feb. 16
Okt. 26 S 9 39 −0 04 −7 56 Feb. 15
Okt. 27 M 9 34 −0 05 −8 01 Feb. 14
Okt. 28 T 9 30 −0 04 −8 05 Feb. 13
Okt. 29 O 9 26 −0 04 −8 09 Feb. 12
Okt. 30 T 9 21 −0 05 −8 14 Feb. 11
Okt. 31 F 9 17 −0 04 −8 18 Feb. 10
Nov. 1 L 9 13 −0 04 −8 22 Feb. 9
Nov. 2 S 9 08 −0 05 −8 27 Feb. 8
Nov. 3 M 9 04 −0 04 −8 31 Feb. 7
Nov. 4 T 9 00 −0 04 −8 35 Feb. 6
Nov. 5 O 8 56 −0 04 −8 39 Feb. 5
Nov. 6 T 8 52 −0 04 −8 43 Feb. 4
Nov. 7 F 8 48 −0 04 −8 47 Feb. 3
Nov. 8 L 8 43 −0 05 −8 52 Feb. 2
Nov. 9 S 8 39 −0 04 −8 56 Feb. 1
Nov. 10 M 8 35 −0 04 −9 00 Jan. 31
Nov. 11 T 8 31 −0 04 −9 04 Jan. 30
Nov. 12 O 8 28 −0 03 −9 07 Jan. 29
Nov. 13 T 8 24 −0 04 −9 11 Jan. 28
Nov. 14 F 8 20 −0 04 −9 15 Jan. 27
Nov. 15 L 8 16 −0 04 −9 19 Jan. 26
Nov. 16 S 8 12 −0 04 −9 23 Jan. 25
Nov. 17 M 8 09 −0 03 −9 26 Jan. 24
Nov. 18 T 8 05 −0 04 −9 30 Jan. 23
Nov. 19 O 8 02 −0 03 −9 33 Jan. 22
Nov. 20 T 7 58 −0 04 −9 37 Jan. 21
Nov. 21 F 7 55 −0 03 −9 40 Jan. 20
Nov. 22 L 7 52 −0 03 −9 43 Jan. 19
Nov. 23 S 7 48 −0 04 −9 47 Jan. 18
Nov. 24 M 7 45 −0 03 −9 50 Jan. 17
Nov. 25 T 7 42 −0 03 −9 53 Jan. 16
Nov. 26 O 7 39 −0 03 −9 56 Jan. 15
Nov. 27 T 7 36 −0 03 −9 59 Jan. 14
Nov. 28 F 7 33 −0 03 −10 02 Jan. 13
Nov. 29 L 7 31 −0 02 −10 04 Jan. 12
Nov. 30 S 7 28 −0 03 −10 07 Jan. 11
Dec. 1 M 7 25 −0 03 −10 10 Jan. 10
Dec. 2 T 7 23 −0 02 −10 12 Jan. 9
Dec. 3 O 7 21 −0 02 −10 14 Jan. 8
Dec. 4 T 7 18 −0 03 −10 17 Jan. 7
Dec. 5 F 7 16 −0 02 −10 19 Jan. 6
Dec. 6 L 7 14 −0 02 −10 21 Jan. 5
Dec. 7 S 7 12 −0 02 −10 23 Jan. 4
Dec. 8 M 7 10 −0 02 −10 25 Jan. 3
Dec. 9 T 7 09 −0 01 −10 26 Jan. 2
Dec. 10 O 7 07 −0 02 −10 28 Jan. 1
Dec. 11 T 7 06 −0 01 −10 29 Dec. 31
Dec. 12 F 7 04 −0 02 −10 31 Dec. 30
Dec. 13 L 7 03 −0 01 −10 32 Dec. 29
Dec. 14 S 7 02 −0 01 −10 33 Dec. 28
Dec. 15 M 7 01 −0 01 −10 34 Dec. 27
Dec. 16 T 7 01   −10 34 Dec. 27
Dec. 17 O 7 00 −0 01 −10 35 Dec. 25
Dec. 18 T 6 59 −0 01 −10 36 Dec. 22
Dec. 19 F 6 59   −10 36 Dec. 22
Dec. 20 L 6 59   −10 36 Dec. 22
Dec. 21 S 6 59     Dec. 22
Dec. 22 M 6 59     Dec. 20
Dec. 23 T 6 59     Dec. 20
Dec. 24 O 6 59     Dec. 20
Dec. 25 T 7 00 +0 01 +0 01 Dec. 17
Dec. 26 F 7 00   +0 01 Dec. 17
Dec. 27 L 7 01 +0 01 +0 02 Dec. 16
Dec. 28 S 7 02 +0 01 +0 03 Dec. 14
Dec. 29 M 7 03 +0 01 +0 04 Dec. 13
Dec. 30 T 7 04 +0 01 +0 05 Dec. 12
Dec. 31 O 7 05 +0 01 +0 06 Dec. 12

Lavet efter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 55° 51′ 56″ N 12° 19′ 48″ Ø

Wikipedia-sider relateret til stedet: Dansk · Svensk · Norsk · Nynorsk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Tabellen viser, i timer og minutter, hvor længe Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er udregnet som om det havde været vintertid hele året.