Venus i tussmørket i 2105–2112: Tromsø

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2105: Tromsø Venus i tussmørket i 2106: Tromsø Venus i tussmørket i 2107: Tromsø Venus i tussmørket i 2108: Tromsø Venus i tussmørket i 2109: Tromsø Venus i tussmørket i 2110: Tromsø Venus i tussmørket i 2111: Tromsø Venus i tussmørket i 2112: Tromsø