Venus i tussmørket i 2073–2080: Tromsø

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2073: Tromsø Venus i tussmørket i 2074: Tromsø Venus i tussmørket i 2075: Tromsø Venus i tussmørket i 2076: Tromsø Venus i tussmørket i 2077: Tromsø Venus i tussmørket i 2078: Tromsø Venus i tussmørket i 2079: Tromsø Venus i tussmørket i 2080: Tromsø