Venus i tussmørket i 2049–2056: Tromsø

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2049: Tromsø Venus i tussmørket i 2050: Tromsø Venus i tussmørket i 2051: Tromsø Venus i tussmørket i 2052: Tromsø Venus i tussmørket i 2053: Tromsø Venus i tussmørket i 2054: Tromsø Venus i tussmørket i 2055: Tromsø Venus i tussmørket i 2056: Tromsø