Venus i tussmørket i 2033–2040: Tromsø

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2033: Tromsø Venus i tussmørket i 2034: Tromsø Venus i tussmørket i 2035: Tromsø Venus i tussmørket i 2036: Tromsø Venus i tussmørket i 2037: Tromsø Venus i tussmørket i 2038: Tromsø Venus i tussmørket i 2039: Tromsø Venus i tussmørket i 2040: Tromsø