Venus i tussmørket i 2017–2024: Tromsø

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2017: Tromsø Venus i tussmørket i 2018: Tromsø Venus i tussmørket i 2019: Tromsø Venus i tussmørket i 2020: Tromsø Venus i tussmørket i 2021: Tromsø Venus i tussmørket i 2022: Tromsø Venus i tussmørket i 2023: Tromsø Venus i tussmørket i 2024: Tromsø