Venus i tussmørket i 2025–2032: 81° S

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2025: 81° S Venus i tussmørket i 2026: 81° S Venus i tussmørket i 2027: 81° S Venus i tussmørket i 2028: 81° S Venus i tussmørket i 2029: 81° S Venus i tussmørket i 2030: 81° S Venus i tussmørket i 2031: 81° S Venus i tussmørket i 2032: 81° S