Venus i tussmørket i 2073–2080: 72° S

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2073: 72° S Venus i tussmørket i 2074: 72° S Venus i tussmørket i 2075: 72° S Venus i tussmørket i 2076: 72° S Venus i tussmørket i 2077: 72° S Venus i tussmørket i 2078: 72° S Venus i tussmørket i 2079: 72° S Venus i tussmørket i 2080: 72° S