Venus i tussmørket i 2073–2080: 60° S

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2073: 60° S Venus i tussmørket i 2074: 60° S Venus i tussmørket i 2075: 60° S Venus i tussmørket i 2076: 60° S Venus i tussmørket i 2077: 60° S Venus i tussmørket i 2078: 60° S Venus i tussmørket i 2079: 60° S Venus i tussmørket i 2080: 60° S