Venus i tussmørket i 2065–2072: 57° S

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2065: 57° S Venus i tussmørket i 2066: 57° S Venus i tussmørket i 2067: 57° S Venus i tussmørket i 2068: 57° S Venus i tussmørket i 2069: 57° S Venus i tussmørket i 2070: 57° S Venus i tussmørket i 2071: 57° S Venus i tussmørket i 2072: 57° S