Venus i tussmørket i 2033–2040: 27° S

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2033: 27° S Venus i tussmørket i 2034: 27° S Venus i tussmørket i 2035: 27° S Venus i tussmørket i 2036: 27° S Venus i tussmørket i 2037: 27° S Venus i tussmørket i 2038: 27° S Venus i tussmørket i 2039: 27° S Venus i tussmørket i 2040: 27° S