Venus i tussmørket i 2089–2096: 15° S

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2089: 15° S Venus i tussmørket i 2090: 15° S Venus i tussmørket i 2091: 15° S Venus i tussmørket i 2092: 15° S Venus i tussmørket i 2093: 15° S Venus i tussmørket i 2094: 15° S Venus i tussmørket i 2095: 15° S Venus i tussmørket i 2096: 15° S