Venus i tussmørket i 2057–2064: Oslo

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2057: Oslo Venus i tussmørket i 2058: Oslo Venus i tussmørket i 2059: Oslo Venus i tussmørket i 2060: Oslo Venus i tussmørket i 2061: Oslo Venus i tussmørket i 2062: Oslo Venus i tussmørket i 2063: Oslo Venus i tussmørket i 2064: Oslo