Venus i tussmørket i 2041–2048: Oslo

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2041: Oslo Venus i tussmørket i 2042: Oslo Venus i tussmørket i 2043: Oslo Venus i tussmørket i 2044: Oslo Venus i tussmørket i 2045: Oslo Venus i tussmørket i 2046: Oslo Venus i tussmørket i 2047: Oslo Venus i tussmørket i 2048: Oslo