Venus i tussmørket i 2025–2032: Oslo

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2025: Oslo Venus i tussmørket i 2026: Oslo Venus i tussmørket i 2027: Oslo Venus i tussmørket i 2028: Oslo Venus i tussmørket i 2029: Oslo Venus i tussmørket i 2030: Oslo Venus i tussmørket i 2031: Oslo Venus i tussmørket i 2032: Oslo