Venus i tussmørket i 2001–2008: Oslo

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2001: Oslo Venus i tussmørket i 2002: Oslo Venus i tussmørket i 2003: Oslo Venus i tussmørket i 2004: Oslo Venus i tussmørket i 2005: Oslo Venus i tussmørket i 2006: Oslo Venus i tussmørket i 2007: Oslo Venus i tussmørket i 2008: Oslo