Venus i tussmørket i 2057–2064: 90° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2057: 90° N Venus i tussmørket i 2058: 90° N Venus i tussmørket i 2059: 90° N Venus i tussmørket i 2060: 90° N Venus i tussmørket i 2061: 90° N Venus i tussmørket i 2062: 90° N Venus i tussmørket i 2063: 90° N Venus i tussmørket i 2064: 90° N