Venus i tussmørket i 2041–2048: 9° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2041: 9° N Venus i tussmørket i 2042: 9° N Venus i tussmørket i 2043: 9° N Venus i tussmørket i 2044: 9° N Venus i tussmørket i 2045: 9° N Venus i tussmørket i 2046: 9° N Venus i tussmørket i 2047: 9° N Venus i tussmørket i 2048: 9° N