Venus i tussmørket i 2097–2104: 84° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2097: 84° N Venus i tussmørket i 2098: 84° N Venus i tussmørket i 2099: 84° N Venus i tussmørket i 2100: 84° N Venus i tussmørket i 2101: 84° N Venus i tussmørket i 2102: 84° N Venus i tussmørket i 2103: 84° N Venus i tussmørket i 2104: 84° N