Venus i tussmørket i 2017–2024: 48° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2017: 48° N Venus i tussmørket i 2018: 48° N Venus i tussmørket i 2019: 48° N Venus i tussmørket i 2020: 48° N Venus i tussmørket i 2021: 48° N Venus i tussmørket i 2022: 48° N Venus i tussmørket i 2023: 48° N Venus i tussmørket i 2024: 48° N