Venus i tussmørket i 2017–2024: 33° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2017: 33° N Venus i tussmørket i 2018: 33° N Venus i tussmørket i 2019: 33° N Venus i tussmørket i 2020: 33° N Venus i tussmørket i 2021: 33° N Venus i tussmørket i 2022: 33° N Venus i tussmørket i 2023: 33° N Venus i tussmørket i 2024: 33° N