Venus i tussmørket i 2097–2104: 30° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2097: 30° N Venus i tussmørket i 2098: 30° N Venus i tussmørket i 2099: 30° N Venus i tussmørket i 2100: 30° N Venus i tussmørket i 2101: 30° N Venus i tussmørket i 2102: 30° N Venus i tussmørket i 2103: 30° N Venus i tussmørket i 2104: 30° N