Venus i tussmørket i 2089–2096: 27° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2089: 27° N Venus i tussmørket i 2090: 27° N Venus i tussmørket i 2091: 27° N Venus i tussmørket i 2092: 27° N Venus i tussmørket i 2093: 27° N Venus i tussmørket i 2094: 27° N Venus i tussmørket i 2095: 27° N Venus i tussmørket i 2096: 27° N