Venus i tussmørket i 2009–2016: 15° N

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2009: 15° N Venus i tussmørket i 2010: 15° N Venus i tussmørket i 2011: 15° N Venus i tussmørket i 2012: 15° N Venus i tussmørket i 2013: 15° N Venus i tussmørket i 2014: 15° N Venus i tussmørket i 2015: 15° N Venus i tussmørket i 2016: 15° N