Venus i tussmørket i 2009–2016: Kristiansand

< Tilbake til årsoversikt

På hvert diagram viser y-aksen Venus' høyde over horisonten ved begynnelsen av borgerlig tussmørke om morgenen eller ved slutten av borgerlig tussmørke om aftenen. Venus' tilsynelatende vinkeldiameter er vist ved sirklenes diametre (ikke i samme målestokk som y-aksen). Se bruksanvisning.

Venus i tussmørket i 2009: Kristiansand Venus i tussmørket i 2010: Kristiansand Venus i tussmørket i 2011: Kristiansand Venus i tussmørket i 2012: Kristiansand Venus i tussmørket i 2013: Kristiansand Venus i tussmørket i 2014: Kristiansand Venus i tussmørket i 2015: Kristiansand Venus i tussmørket i 2016: Kristiansand