Stjerneskinn.com

Parverb på norsk

De vanligste parverbene:

Intransitivt Transitivt
brenne brenne
bryte brøyte
falle felle
fare føre
flyte flø(y)te
henge henge
klyve kløyve
knekke knekke
ligge legge
rekke rekke
renne renne
sitte sette
skvette skvette
slenge slenge
smelle smelle
smyge smøye
sprette sprette
springe sprenge
strekke strekke
svi svi
synke senke
våkne vekke

Kilder