Stjerneskinn.com

Heksadesimale ord

Det heksadesimale tallsystemet (grunntall 16) har følgende sifre:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0–9 har sine vanlige verdier, men A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 og F=15. Når null telles som bokstaven O, kan man skrive en liste av ord bestående av bokstavene ABCDEFO. Windows Calculator kan konvertere mellom titallssystemet (desimal) og heksadesimale tall.

HeksadesimalDesimal
ABBED703469
BA186
BAD2989
BADA47834
BADE47838
BE190
BEB0DD12497117
BEB0DDE199953886
BED3053
B0176
B0D2829
B0DD45277
B0DDE724446
DA218
DABBE895934
DAFF56063
DAFFA897018
DAFFE897022
DE222
D0208
D0BBE854974
EBBA60346
EBBE60350
ED237
EDDA60890
FADA64218
FADE64222
FE254
FEDD65245

Kilder

Readme

På andre språk