Stjerneskinn.com

Klassiske planeter lenger nord enn Solen

Tidligere på denne siden var det en liste over datoer da de klassiske planetene (Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn), som er godt synlige med det blotte øye, var lenger nord enn Solen. Antakelsen var at de alle ville være synlige samtidig sett fra den nordlige halvkule. Imidlertid kan en øvre planet (Mars, Jupiter eller Saturn) være lenger nord enn Solen, men fordi den kan være i vest når solen er i øst, eller omvendt, er den kanskje ikke over horisonten når de nedre planetene (Merkur og Venus) er synlige i tussmørket.

Vennligst se den nye siden 5 planeter synlige med det blotte øye samtidig for en liste over når planetene er over horisonten samtidig, men den maksimale vinkelavstanden mellom en nedre og en øvre planet kan her være hvor som helst i området fra litt mer enn 0° til nesten 180°. Hvis du ser på den laveste planeten i tussmørket, må du derfor kanskje snu hodet for å få den fjerneste (i vinkelavstand) planeten komfortabelt i ditt synsfelt.